Visita dels ambaixadors de Le Blosne (Rennes)

El passat dia 2 de juny, una representació del barri de Le Blosne, Rennes, va realitzar una visita guiada per diferents experiències d’urbanisme i de gestió de barris per diversos llocs de Barcelona. Els visitants pertanyien a diferents grups, des de veïns fins a estudiants, arquitectes, urbanistes de l’Ajuntament, educadors socials… Que estan duent a terme un projecte de futur dins del seu barri (per a més informació sobre el projecte de Le Blosne, feu clic aquí).

Amb motiu de la visita, ens van convidar a presentar el treball que estem desenvolupant al Barri. La nostra participació va consistir en una petita exposició del treball i una visita al Carretó. Allà vam compartir experiències i idees amb els visitants francesos. Podeu veure la seva experiència quan van visitar la ciutat de Barcelona al bloc que han creat expressament http://leblosneabarcelone.blogspot.com/.

El pasado día 2 de junio, una representación del barrio de Le Blosne, en Rennes, realizó una visita guiada por diferentes experiencias de urbanismo y gestión de barrios de varios lugares de Barcelona. Los visitantes pertenecían a diferentes grupos, desde vecinos hasta estudiantes, arquitectos y urbanistas del Ayuntamiento, educadores sociales… que están llevando a cabo un proyecto de futuro dentro de su barrio (Para más información del proyecto de Le Blosne, click aquí).

Con motivo de la visita, fuimos invitados a presentar el trabajo que estamos desarrollando en el  Barrio. Nuestra participación consistió en una pequeña exposición del trabajo y una visita al Carrito. Allí compartimos experiencias e ideas con los visitantes franceses. Podéis ver su experiencia en la visita a Barcelona en el blog que han creado a tal efecto http://leblosneabarcelone.blogspot.com/.

Esperem que la nostra experiència els ha estat profitosa.

Esperamos que nuestra pequeña experiencia les haya servido de ayuda.