URBACT: Reinventing the Fringe

La iniciativa europea URBACT és un programa d’intercanvi i aprenentatge entre ciutats de la Unió Europea que promou el desenvolupament urbà sostenible i la millora de les polítiques locals. Una de les seves línies d’actuació és la xarxa de ciutats Sub>urban, que sota el suggeridor nom de reinventing the fringe agrupa les ciutats d’Anvers (Bèlgica), Casoria (Itàlia), Düsseldorf (Alemanya), Solin (Croàcia), Brno (República Checa), Oslo (Noruega), Baia Mare (Romania), Viena (Àustria) i Badia del Vallès-Barcelona.

El concepte de fringe fa referència a tots aquells teixits urbans que estan lluny de ser centres metropolitans o cascs històrics tradicionals i que responen als principis d’urbanització que van caracteritzar la segona meitat del segle XX. Àrees que en ser edificades eren perifèriques i avui es troben integrades en el funcionament quotidià de la ciutat metropolitana; territoris on la baixa densitat es va aconseguir mitjançant tipologies compactes d’edificació, que avui acullen funcions molt diverses i en les quals les infraestructures metropolitanes tenen un alt impacte ambiental.

Reinventing the fringe vol generar les condicions perquè aquests territoris reflexionin sobre ells mateixos, a partir d’espais de debat i cocreació d’alternatives entre els ciutadans, les autoritats i tots els altres agents del territori. Amb aquest objectiu, cada una de les nou ciutats redactarà un Pla d’Acció Local, que recollirà la visió compartida del futur del territori i les accions que caldrà realitzar per arribar-hi. Es tracta de desenvolupar estratègies urbanes de millora des d’una perspectiva transversal i participada, des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Nosaltres estem tot just començant a acompanyar Badia del Vallès en aquesta experiència conjunta entre l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Esperem poder explicar-vos aviat més detalls sobre aquest projecte fascinant!

Més informació: http://urbact.eu/sub.urban