All posts tagged Dinamització

Més particiPASSIÓ a Sant Boi de Llobregat. Comencem de nou!

Categories: Participassió
Comments Off on Més particiPASSIÓ a Sant Boi de Llobregat. Comencem de nou!
particiPASSIO2
particiPASSIO1

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va iniciar un procés intern de reflexió a l’estiu del 2016 sobre els seus mecanismes interns de participació amb la voluntat d’avançar cap a un nou model de participació ciutadana, que compta des del començament amb el suport de Raons Públiques quant al disseny i l’acompanyament. Així, durant una primera fase executada entre els mesos de juny i setembre, s’aconseguí compilar més de 300 aportacions, idees, suggeriments i propostes sobre com avançar en una configuració més inclusiva i eficaç dels espais de participació de la ciutat. Actualment, en el marc d’una segona fase, l’Ajuntament ha llançat un seguit de proves pilot en diversos espais de participació (taules, consells de barri i consells sectorials) per tal d’introduir i fer efectius els elements i les idees compilades. Read more

Cromos1
Cromos3
Cromos4

Els nens i les nenes de Vallcarca i del Coll, i en particular els alumnes de l’escola Montseny, han començat la seva col·lecció de cromos de barri. A principis de setembre, es va presentar el projecte en el marc de la jornada infantil de les festes majors de Vallcarca i, des d’aleshores, els cromos s’han repartit en els diferents punts de distribució: entitats, comerços i equipaments de barri. Read more

pedralbes-2015-11-11 19.30.45
maternitat 2015-11-10 20.42.09
les corts-2015-11-12 20.46.38-2

Els Consells de barri són l’espai de participació més proper al ciutadà, i van néixer l’any 2008 arran de la Mesura de govern Els barris de Barcelona dins de l’estratègia de descentralització territorial iniciada amb la creació dels districtes i els barris de Barcelona. Van ser ideats com a òrgan de participació proper al veïnat per a informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten al seu barri. Read more