Creant un nou Sant Feliu!

Des del mes de setembre estem realitzant per a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el procés de participació per definir el nou centre urbà que es crearà arran del soterrament de les vies de tren que actualment divideixen la ciutat en dos.

Probablement, sigui el projecte urbà més important de Sant Feliu en aquest segle XXI, ja que permetrà tornar a unir la ciutat i alhora connectar-la millor amb la resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a causa de les millores del transport públic.

El nostre acompanyament en el procés participatiu consisteix a realitzar més de 50 activitats de participació, dissenyades per arribar al màxim nombre de persones i a la major diversitat d’edats i de distribució al territori. L’objectiu d’aquest procés participatiu és recollir una sèrie de criteris o requeriments de ciutat, que permetran construir l’encàrrec perquè l’any 2019 i amb un concurs obert d’arquitectura, diferents despatxos puguin fer propostes sobre la base d’aquests requeriments i amb diversos informes tècnics (de mobilitat i edificació). El procés participatiu culminarà el 17 de novembre de 2019, amb una votació entre els projectes que s’han presentat al concurs.Esquema aprovació projecte urbà

Aquests requeriments de ciutat que volem construir de manera col·laborativa, s’han dividit en 4 àmbits. El primer dels àmbits és la Identitat, entesa en dos sentits: quins valors volem que l’espai transmeti o, dit d’una altra manera, quin esperit o personalitat li volem donar, i quins elements de memòria considerem que han de preservar-se i que doten d’autenticitat l’espai. El segon dels àmbits és l’Espai públic, és a dir, quina tipologia ens imaginem i quins usos s’hi podrien realitzar. El tercer dels temes recollits té a veure amb la mobilitat, sobretot definir qui serà el protagonista en aquest espai. Finalment, hem recollit propostes de la forma urbana que tindran els espais construïts, i les possibles destinacions, tant dels equipaments, dels habitatges i de les possibles activitats econòmiques que puguin aparèixer.

Per recollir tota aquesta informació, durant els mesos d’octubre i novembre, hem realitzat activitats a l’espai públic, per entrar en contacte amb els veïns, veïnes i entitats de Sant Feliu i començar a recollir idees per a l’espai. Aquestes idees han estat concretades en propostes en les nou sessions temàtiques de diàleg ciutadà, en els sis Consells temàtics programats per l’Ajuntament i s’han complementat amb els nou tallers en instituts de la ciutat.

En la següent fase del procés, entre gener i febrer, es duran terme tres tallers de validació, en els quals s’ordenaran i es recopilaran les propostes i es presentaran a les persones participants perquè “validin” l’encàrrec definitiu que s’ha de fer als equips d’arquitectes i altres experts que es presentaran al concurs.

Material audiovisual del procés:
vídeo 1
vídeo 2