Repensant el bosquet de Can Sedó

Des de principis del mes de setembre, estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona i amb l’Ajuntament de Castellterçol en la redefinició dels usos d’un espai molt rellevant al municipi de Castellterçol: el Bosquet de Can Sedó.

El projecte, que durarà al voltant de 3 o 4 mesos, consisteix a crear espais de debat entre els usuaris/es i veïns/es del poble per poder reflexionar sobre quins usos són els més adequats per al Bosquet i de quina manera s’hi podria millorar la convivència. Les primeres activitats que hem realitzat han consistit a fer uns primers contactes amb persones i entitats que fan servir regularment l’espai i hem dut a terme una fructífera primera activitat de mapatge, per detectar quins usos se’n fan actualment i esbrinar què creiem que hi falta i què podríem aportar per millorar-lo.