Recorregut per la porta de Canyelles

Flyer convocatòria
Com a part del procés que estem organitzant al voltant del concurs de les Portes de Collserola, hem organitzat per al pròxim 4 de març un recorregut per descobrir, des del punt de vista dels habitants i dels tècnics, les peculiaritats d’aquest entorn.

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar el diàleg dels actors impicats en la transformació de la ciutat (tècnics, veïns, entitats i administració).

El recorregut inclourà diverses parades, en cadascuna de les quals, tant els veïns com els experts tècnics exposaran els seus coneixements i s’obrirà un debat al voltant de diversos aspectes (història, equipaments, reivindicacions veïnals, medi ambient …).

El recorregut previst és el següent:

0> 10:45 <M> Canyelles sortida F. Garcia Lorca

1> Rambla del Caçador, barri de la Guineueta.

2> Parc Central de Nou Barris – Can Peguera.

3> Horts municipals, el Turó de la Peira.

4> Antiga riera, horts urbans.

5> Clinica Stauros, “punt de trobada” recorreguts de l’Arxiu de Nou Barris.

6> Carrer Logronyo, autoconstrucció i horts urbans.

7> Carretera Alta de Roquetes, entrada al camí de Sant Llàtzer

8> Can Masdeu.

9> Bassa d’aigua.10> Plenària al mirador sobre la vall de Can Masdeu.11> 15.00h. Dinar a Can Mas Déu.

Us hi esperem!

Como parte del este proceso que estamos organizando entorno al concurso de las Puertas de Collserola, hemos organizado para el próximo 4 de marzo un recorrido para descubrir desde el punto de vista de los habitantes y de los técnicos las peculiaridades de este entorno.

El objetivo de esta actividad es fomentar el diálogo de los actores impicados en la transformación de la ciudad (técnicos, vecinos, entidades y administración).

El recorrido incuirá diversas paradas, en cada una de las cuales tanto los vecinos como los expertos técnicos expondrán sus conocimientos y se abrirá un debate sobre diversos aspectos (historia, equipamientos, reivindicaciones vecinales, medio ambiente…).

Recorrido previsto:

0> 10.45h <M> Canyelles salida F. Garcia Lorca

1> Rambla del Caçador, barrio de la Guineueta.

2> Parc Central de Nou Barris – Can Peguera.

3> Huertos municipales, el Turó de la Peira.

4> Antiguo torrente, huertos urbanos.

5> Clinica Stauros, “punto de encuentro” recorridos de l’Arxiu de Nou Barris.

6> Carrer Logronyo, autoconstrucción i huertos urbanos.

7> Carretera Alta de Roquetes, entrada al camino de Sant Llàtzer

8> Can Masdeu.

9> Balsa de agua.

10> Plenaria en el mirador sobre el valle de Can Masdeu.

11> 15.00h. Comida en Can Mas Déu.

Os esperamos!