Què hem fet amb els Consells de Barri?

IMG_0998

Durant els últims tres mesos hem acompanyat als Districtes de Les Corts, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella en l’avaluació del funcionament i la facilitació de les sessions dels seus Consells de Barri. Els Consells de barri són -o haurien de ser –  l’espai de participació més proper al ciutadà, un espai on informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten al barri, i funcionen des de l’any 2008 amb diferent grau d’èxit i d’eficàcia. L’objectiu del nostre treball amb aquests 22 barris ha estat el de plantejar propostes de millora que l’Ajuntament pugui implementar a mig i llarg termini.

Han estat tres mesos d’anàlisi de dades i de documentació prèvia; de reunions de coordinació, entre nosaltres i amb els Districtes; d’entrevistes amb càrrecs polítics i tècnics municipals; de trobades amb les entitats dels barris; de presència al carrer per difondre les convocatòries i de dinamització de les sessions.

Dinamització de les sessions. Hem facilitat les sessions de 18 Consells de Barri (excepte al Districte de Sants-Montjuïc on la implicació s’ha basat en el treball d’observació i d’avaluació, però no de facilitació) amb un doble objectiu: per una banda, analitzar amb els assistents el funcionament del propi òrgan i, per l’altra, començar a treballar el contingut del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla d’Actuació de Districte (PAD) per a la legislatura 2016-2019. La visibilització del treball realitzat prèviament per entitats i veïns (Plans de Futur, altres processos participatius o reivindicacions històriques de les entitats) ha estat cabdal, imprescindible per al bon desenvolupament d’aquestes sessions, així com un bon treball de facilitació.

Difusió, convocatòria i presència al carrer. Al Districte de Les Corts hem sortit al carrer per explicar al veïnat què són els Consells de Barri animant a la gent a participar-hi. Hem preparat un dossier que explica quina finalitat tenen, per qui estàn formats i com funcionen, ja que la majoria dels barcelonins no coneixen ni estan familiaritzats amb aquests òrgans.

Coordinació interna. Setmanalment, hem celebrat una reunió interna en la qual comparàvem com funcionava el projecte a cadascun dels quatre Districtes, i definíem les estratègies necessàries perquè les característiques i necessitats particulars de cada territori permetissin l’extrapolació de resultats conjunts i les conclusions finals.

Entrevistes amb polítics i tècnics municipals. Hem treballat en contacte directe amb els  tècnics de barri i el personal de les Direccions de Serveis a les Persones de cada Districte. La figura del tècnic de barri, arrelat al territori i amb contacte directe amb les entitats de cada barri, és clau per al bon desenvolupament del Consell de Barri. Així mateix, hem recollit el parer dels membres del govern i de l’oposició, en sessions grupals o mitjançant entrevistes individuals.

Trobades amb entitats dels barris. A les reunions que hem tingut amb algunes de les associacions que habitualment participen als Consells de Barri, han sorgit propostes sobre la capacitat vinculant dels temes que s’hi parlen, el seguiment que es fa a les demandes exposades, els rols que haurien de tenir els participants o la manera en la qual canalitzar la comunicació entre entitats i Ajuntament.

Amb tota aquesta informació ara ens toca generar conclusions obertes. Sintetitzar, creuar dades i extreure’n conclusions, per arribar a principis de 2016 amb un seguit de recomanacions que permetin aprofundir en la qualitat d’aquests espais. Esperem poder presentar aquestes conclusions ben aviat.