Punt i apart al Bosquet de Can Sedó

El passat 27 de febrer vam tancar aquesta fase del procés participatiu sobre el Bosquet de Can Sedó a Castellterçol. Després d’aquests mesos, hem aconseguit tenir una diagnosi participativa sobre l’ús d’aquest espai públic al poble. Durant el procés, també hi han aparegut altres temes importants que cal treballar, i que hem incorporat al projecte en forma de llistat amb les possibles propostes per al Punt Jove el Kastell . També hem afegit una petita diagnosi de l’oci dels joves del poble amb diversos tallers específics.

A partir d’aquest moment, és el torn dels veïns i veïnes del poble qui, acompanyats pels tècnics municipals, han de continuar amb la realització de les propostes per assegurar-ne el compliment. Per aquest motiu, s’ha creat la comissió del Bosquet que treballarà integrada dins del Consell Educatiu de Castellterçol, un espai de seguiment veïnal estable, que treballarà diversos temes importants al poble amb l’educació com a eix transversal.

Per la nostra part, l’aprenentatge en aquesta experiència ha sigut molt enriquidor, sobretot pel tipus de població (Castellterçol té al voltant de 2.000 persones) i el tipus de relacions de confiança que es generen entre els participants, ja que tothom es coneix i això permet arribar molt més fàcilment a la gent. D’altra banda, el projecte ha plantejat problemàtiques difícils, com la gestió de la convivència en espais públics, temes que cal treballar a llarg termini amb projectes d’acompanyament educatiu i altres mesures, que no es poden abordar en un projecte a curt termini com aquest. Això sí, la nostra feina ha permès endreçar els temes de treball i proposar noves línies de continuïtat per al projecte.

Més informació