Procés participatiu per a la planificació integral de l’Avinguda del Paral·lel

El “procés participatiu per a la planificació integral de l’Avinguda del Paral·lel”, iniciat el mes de febrer i que es desenvoluparà fins al novembre, pretén propiciar aquesta reflexió entre els diferents agents dels barris per a traçar de manera conjunta el futur urbanístic i normatiu d’aquest espai. L’abordatge de manera integral d’aquesta compren la seva vessant espacial, cultural, econòmica i social per a garantir la complementarietat entre les actuacions que s’hi determinin.

Es tracta d’un procés de planificació urbana que vol reconéixer la complexitat, la disidència i fins i tot el conflicte, posant a l’abast de la ciutadania  mecanismes i eines que li permetin prendre decisions que després es tradueixin en documents normatius. El procés està liderat per l’Espai de Treball Compartit sobre el Paral·lel, creat després de fortes reivindicacions dels veïns de Sant Antoni, Poble-sec i Raval per incidir en la transformació de l’Avinguda, i format per associacions, col·lectius i entitats dels tres barris. Un dels reptes del projecte és aconseguir que aquest espai sigui prou representatiu i divers, posant al seu abast espais de mediació, treball de camp i altres eines que permetin l’empoderament dels participants. Amb l’objectiu d’ampliar la participació a tot el veïnat i garantir el seu control del procés, es farà servir una metodologia que generi un procés informatiu i deliberatiu per arribar a propostes debatudes, fent sortir l’activitat i la discussió al carrer amb l’organització de tallers, recorreguts i jornades culturals. La posterior sistematització d’aquestes reflexions donarà lloc a un document normatiu amb propostes i criteris d’ordenació construits sobre aquesta identitat i visió urbana compartida.

Aquest procés pot significar una oportunitat per a incidir de manera efectiva en la planificació dels nostres barris, i avançar cap a una gestió urbana que respongui de debò a les necessitats dels ciutadans i dels seus territoris.  La capacitat de influir en el resultat final dependrà, d’una banda, de la legitimitat que es guanyi el propi Espai de Treball Compartit, reforçat amb les eines i tècniques facilitades per l’equip tècnic, per principalment, amb la capacitat dels actors socials dels tres barris, per mantenir una postura crítica i la mobilització al carrer, assumint el seu lideratge en la reflexió i en l’elaboració de propostes.