Procés Participatiu del Pla Director Segre Rialb

L’Embassament de Rialb, ubicat entre les comarques de l’alt d’Urgell i La Noguera, es va finalitzar l’any 2000, configurant un nou paisatge amb el qual una part de la població afectada no s’hi sentia identificada.

Avui dia, el pantà representa una oportunitat de futur no prou coneguda per a la població. El Pla Director Urbanístic – PDU del Segre Rialb, impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Consorci del Segre Rialb, es una eina de planificació supramunicipal  pels municipis d’Oliana, Ponts, Tiurana, Bassella, Baronia del Rialb i Peramola.

Pretén posar les condicions urbanístiques que permetin dinamitzar econòmicament el territori, aprofitant les oportunitats d’aquest nou context i afrontar els reptes que es presentin.

Per aquests motius, en el marc del PDU es va iniciar un procés participatiu per tal de recollir les propostes de la població i dels actors implicats. Un procés que havia permetre generar un major consens vers el projecte i així, legitimar les seves futures actuacions. Així mateix, el procés també contribueix a generar un major vincle i comunitat envers el territori i el nou paisatge.

En el transcurs dels mesos de març i abril del 2018, Raons Públiques va acompanyar aquest procés participatiu, desenvolupant tallers als IES de Pont i Oliana, tallers oberts amb la ciutadania, un taller amb els alcaldes/as i una dinàmica itinerant. En aquests espais, mitjançant  les eines del mapeig col·lectiu i l’anàlisi d’escenaris de futur, es va posar en valor el patrimoni quotidià, natural i cultural del territori i es van treballar els valors, les visions i les accions conjuntes, com a criteris que orientin qualsevol proposta de desenvolupament en els sis municipis esmentats.

Totes les propostes d’aquest procés seran analitzades per l’equip redactor per valorar la seva possible inclusió en el PDU. Així en els pròxims mesos es pretén fer la devolució dels resultats a tota la població del territori.