Primera sortida amb el Carrito

En el marc del procés que desenvolupem conjuntament amb altres grups de técnics hem començats un eix de treball que consisteix en sortidas amb el Carrito per conèixer el contexte social i a peu de carrer de l’àmbit de la Porta de Canyelles.

En aquestas primeres sortides les hem fet el diumenge 12 a l’entrada al Parc des de la carretera de Canyelles i el dimarts 14 al mercat de Canyelles. Aquestes dues sortides ens han servit per detectar problemes o conflictes generals i per tenir un primer contacte amb els veïns i veïnes. L’objectiu és dissenyar noves eines amb les quals sistematitzar la informació que obtindrem a peu de carrer en altres llocs del barri.

Us deixem algunes fotos de la sortida de diumenge passat!

En el marco del proceso que desarrollamos conjuntamente con otros grupos técnicos, hemos comenzado uno de los ejes de trabajo que consiste en las salidas con el Carrito. Así conoceremos el contexto social y a pie de calle del ámbito de las puerta de Canyelles.

En estas primeras salidas las hemos hecho el domingo 12 a la entrada del Parque desde la carretera de Canyelles y el martes 14 en el mercadillo de Canyelles. Estas dos salidas nos han servido para detectar probelmas o conlfictos generales y para tener un primer contacto con los vecinos y las vecinas. El objetivos es diseñar nuevas herramientas con las cuales sistematizar la información que obtendremos a pie de calle en otros lugares del barrio.

Os dejamos algunas fotos de la salida del domingo pasado!