Pressupostos participatius de Sant Cugat: 12 projectes seleccionats per la ciutadania

Durant l’any 2016, el municipi de Sant Cugat ha sotmès a debat dos milions d’euros del seu pressupost d’inversió i els ha posat a la disposició de la voluntat dels seus ciutadans. Aquesta primera edició dels Pressupostos Participatius ha finalitzat amb la fase d’elecció de les propostes guanyadores, la votació i l’elecció dels 12 projectes que s’executaran en el transcurs de l’any 2017 i al començament del 2018.

La participació ha estat un èxit, si tenim en compte que, entre la recollida de propostes, els tallers i principalment la votació, han participat el 8,3% del total de la població major de 16 anys que viu en el municipi. A més a més, s’ha creat una comissió de seguiment formada per 6 persones del Consell de Ciutat, 9 representants dels tallers deliberatius i personal tècnic de l’Ajuntament.

Els projectes seleccionats són el resultat d’un procés de filtrat tècnic i de l’acompanyament en els espais deliberatius, que han aconseguit treballar les 955 propostes recollides. Aquestes propostes, majoritàriament, corresponen a àrees com l’espai públic, la mobilitat, el medi ambient, la ciutadania i la cultura, en aquest ordre de prioritat, i es distribueixen pels diferents barris de la ciutat. Destaquen, entre els projectes triats, un local per a entitats de l’àmbit de les malalties neurològiques, la creació de nous horts urbans i socials, nous itineraris per a bicicletes, semàfors accessibles para persones invidents, entre d’altres.

Actualment, en la fase 5, es planificaran els projectes d’execució de les propostes guanyadores; es revisaran els projectes d’execució que han redactat els tècnics municipals; se supervisarà l’execució dels projectes i finalment es validarà la memòria final del procés.

Valorem aquesta primera edició dels Pressupostos Participatius com un èxit, tenint en compte l’extensió i el nivell de participació, els processos tècnics i deliberatius en la construcció de les propostes, la qualitat dels projectes i principalment, per la cura i l’acompanyament que els grups participants han dedicat al procés. Creiem que aquests elements contribuiran a consolidar la confiança i la legitimitat necessàries per a la continuïtat i el creixement d’aquest nou espai de participació.

Més informació a  la web