Presentació del “Manual de Dinamització de les Taules de Participació Social dels centres penitenciaris”

TPS post newsletter

El passat 29 de novembre, al Centre d’Estudis Jurídic i Formació Continuada, vam presentar el “Manual de Dinamització de les Taules de Participació Social (TPS) dels centres penitenciaris” per impulsar la participació dels agents implicats en els processos de rehabilitació i d’inserció social de les persones penades.

Aquest manual és el resultat d’un projecte desenvolupat entre els mesos d’abril i novembre de 2017 (enllaç ) en què s’ha portat a terme un procés d’assessorament a través d’una experiència pilot amb tres centres penitenciaris per tal d’establir els criteris i les estratègies de millora d’aquests espais estables de participació. El manual recull aquesta experiència i el treball col·laboratiu desenvolupat amb professionals referents de les TPS dels centres i dels departaments de la Generalitat promotors d’aquest projecte (Departament de Justícia i Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica).

L’objectiu d’aquest manual és replicar l’experiència pilot en el conjunt dels centres penitenciaris de Catalunya de manera que esdevingui una eina útil per als i les professionals referents de les TPS, incloent-hi el suport en l’organització del seu funcionament, la dinamització de la relació amb les entitats col·laboradores i voluntàries, la dinamització de la relació amb el món local i la xarxa d’entitats.

Des de Raons Públiques hem enfocat l’assessorament en clau d’acompanyament per tal que elaboració del manual sigui un procés col·laboratiu. Una experiència enriquidora que ha contribuït a la consolidació de la visió, el llenguatge, la composició i l’estructura comuna a totes les TPS dels centres penitenciaris, així com a la creació d’eines per a l’impuls d’aquests espais de participació. Raons Públiques ha aportat una nova dimensió quant a eines per a la dinamització d’espais de participació a partir de l’experiència en altres projectes i l’anàlisi d’espais, alhora que ha pogut seguir plantejant els canvis i millores necessaris per fer la participació més oberta, flexible i operativa.