Repensant el Bosquet de Can Sedó.

bosquet1
bosquet2
bosquet3
bosquet4
bosquet5
bosquet6


Repensant el Bosquet de Can Sedó. Procés de construcció de propostes per als usos del parc.

DESCRIPCIÓ

L’objectiu inicial del projecte va consistir a recollir propostes d’activitats i d’usos que es poden desenvolupar en el Bosquet de Can Sedó. Amb les primeres activitats de diagnosi del projecte, es va plantejar una reformulació dels objectius, i incorporar a la feina un petit diagnòstic de l’oci dels joves del poble. També es va incorporar el diagnòstic i les propostes sobre els possibles usos que es podien donar al Punt Jove dins del projecte del Bosquet, pel fet que és un equipament amb molta importància dins de l’espai.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons Públiques

Entitats: Ajuntament de Castellterçol, Diputació de Barcelona, Punt Jove el Kastell.

OBJECTIU

Proposar intervencions per a la millora de la convivència entre els diferents usos del parc del Bosquet de Can Sedó, a partir de la diagnosi compartida dels usos actuals i de les necessitats dels seus usuaris.

EINES i METODOLOGIA

En aquest projecte es va plantejar la creació de diferents espais de trobada i coneixement mutu, mitjançant els quals s’afavoreix la recerca de solucions compartides i creatives als conflictes que s’hi identifiquin. En aquests processos és molt important la comunicació i la transparència de la informació, així com la presència en els espais sobre els quals es treballa. Amb aquesta finalitat, s’estableixen diverses activitats al carrer i als espais públics, amb la implicació directa dels diferents actors del procés.

En aquest cas hem realitzat aquestes activitats:

  • Jornada de presentació i diagnòstic compartit, amb la qual vam posar de relleu, primer que res, els usos de l’espai públic i vam identificar possibles conflictes.
  • Entrevistes a actors rellevants de l’espai: amb les quals vam recollir informació sobre la situació actual de l’espai.
  • Sortida a l’espai públic: amb l’objectiu de fer observacions d’ús de l’espai i també contactar amb els usuaris i fer-los unes petites entrevistes.
  • Taller amb joves: tenint en compte que és un grup del poble molt nombrós i que és usuari del Bosquet, es van desenvolupar diverses activitats específiques, tals com un taller específic per a usuaris del Punt Jove i tres tallers amb l’Institut.
  • Itinerari col·lectiu: es va fer una passejada pel poble, per reflexionar sobre l’ús de l’espai públic del poble i veure de quina manera es podrien relacionar aquests usos amb l’ús que es podrien fer a l’espai del Bosquet.
  • Jornada de devolució i continuïtat: en aquesta jornada, es va transmetre als participants com es concretarien les propostes recollides i quina continuïtat tindrà el projecte dins de les polítiques municipals.

RESULTATS/IMPACTE

Els resultats que es van obtenir en el procés van ser: una valoració dels usos actuals del Bosquet, un llistat de propostes de millora, tant pel que fa al Bosquet i al Punt Jove, un llistat de possibles activitats que cal realitzar i per últim una diagnosi de l’opinió dels joves sobre l’oci al poble i sobre l’ús i la programació actual del Punt Jove.
Tot això es va presentar a la sessió de retorn i gràficament amb material sintètic de resum del procés (pendent de posar l’enllaç).
Actualment, s’ha creat una comissió de seguiment del Bosquet dins del Consell d’Ensenyament de Castellterçol en què es fa un seguiment del compliment de les propostes realitzades.


NOTÍCIES RELACIONADES


Post 2_1_Portada

Punt i apart al Bosquet de Can Sedó

El passat 27 de febrer vam tancar aquesta fase del procés participatiu sobre el Bosquet Read more

Som al Bosquet!

Des de començaments d’octubre estem col·laborant amb l’Ajuntament de Castellterçol i la Diputació de Barcelona Read more

Repensant el bosquet de Can Sedó

Des de principis del mes de setembre, estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona i Read more