Projecte Pilot Pla de Places de Gràcia

SONY DSC


Projecte Pilot Pla de Places de Gràcia

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Equip tècnic: Raons Públiques

Entitats:Castellers de la Vila de Gràcia, Plataforma Gràcia on Vas, Bars-comerços, Nova Associació de Veïns i comerciants Plaça del Diamant, Orfeó Gracienc, L’Aixada. Cooperativa, Coordinadora de Colles de Cultura, INFOESPAI- Assemblea per la comunicació social.

OBJECTIU

  • Recollir i sistematitzar la informació bidireccionalment: taula tècnica-taula ciutadana.
  • Amb la Taula Ciutadana, facilitar les sessions per informar sobre el treball de la Taula Tècnica i recollir es propostes de les entitats participants.
  • Definir els indicadors d’avaluació per al pla de places.

EINES i METODOLOGIA

  • Acompanyament de processos de grup tant a nivell intern de Districte com extern d’Entitats i veïns/nes. Es tracta de generar espais de confiança i de relació, que responguin a les necessitats reals dels participants.
  • Implementació de tallers de debat en petits grups, en aquesta primera etapa adreçat a entitats i col·lectius més actius de les places.
  • Implementació d’eines d’avaluació i de disseny d’indicadors per donar seguiment als resultats del projecte.
  • Transcripció gràfica de documents tècnics.

DESCRIPCIÓ
El Districte de Gràcia ha decretat una Mesura de Govern anomenada Espai Públic i Convivència. Aquesta mesura pretén potenciar el treball d’una Taula Tècnica, conformada pels serveis del Districte, juntament amb la implementació d’una Taula Ciutadana amb què iniciar un procés d’implicació de la ciutadania a l’hora de fer front als problemes i la gestió de les places de Gràcia. Aquests dos espais, tècnic i participatiu, perseguiran un intercanvi d’informació, que permeti millorar les intervencions a les places de maners conjunta. Per a aquesta primera etapa, s’inclouen les places de la Virreina, del Sol i Diamant. En cadascuna d’elles s’implementarà una Taula ciutadana, que valoraran els serveis, plantejaran propostes i donaran seguiment a les respostes que desenvolupi la Taula Tècnica. Aquest projecte pretén donar un primer pas vers la implementació d’espais de governabilitat i coordinació entre l’Administració, els tècnics i els veïns/es en la gestió de l’espai púbic al Districte de Gràcia.

 


NOTÍCIES RELACIONADES