Procés participatiu per a la definició dels usos de la Masia Ca n’Oriac

01 -Masía de Ca n’Oriac
02-Masía de Ca n’Oriac
03- Masía de Ca n’Oriac
05- Masía de Ca n’Oriac
09-Masía de Ca n’Oriac
10-Masía de Ca n’Oriac
12-Masía de Ca n’Oriac
04- Masía de Ca n’Oriac


Procés participatiu per a la definició dels usos de la Masia Ca n’Oriac (Sabadell)

DESCRIPCIÓ

El barri de Ca n’Oriac és al nord de la ciutat de Sabadell i forma part del Sector de Ca n’Oriac, amb els barris de Torreguitart i Torrent del Capellà. També s’integren dins del Districte 3 juntament amb el Sector Nord. El Districte 3 de Sabadell aplega unes 35.000 persones.

La Masia objecte del procés participatiu és precisament la que dóna nom al barri i el seu origen es remunta a l’Edat Mitjana. Actualment forma part de catàleg del patrimoni històric municipal i és objecte de protecció. El seu estat actual està molt deteriorat, i es troba estintolada per a prevenir el despreniment d’alguns elements estructurals.

El procés participatiu Masia de Ca n’Oriac, neix de la reivindicació per recuperar aquest element patrimonial i el seu entorn per a l’ús ciutadà. El projecte va ser presentat per l´Associació de Veïns de Ca n´Oriac al pressupost participatiu Construint Ciutat 2017 i seleccionat amb 1.083 vots.

L’objectiu d’aquest procés, obert a tothom, és definir, de manera col·lectiva, un programa d’usos de la mateixa masia i l’espai públic que l’envolta per poder redactar el projecte de rehabilitació dels mateixos.

El procés participatiu per tant s’emmarca dins d’una primera etapa que ha d’obtenir el programa d’usos de l’edifici i el seu entorn, amb la qual cosa, posteriorment, s’ha de redactar l’estudi tècnic per rehabilitar la Masia que es va aprovar en votació al Construint Ciutat.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons públiques.

Entitats col·laboradores:“Agrupació de veïns i veïnes Ca n´Oriac”, Progat, Voluntariat Institut Jonqueres- xerrades de pensament crític-.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest procés, obert a tothom, és definir, de manera col·lectiva, un programa d’usos de la mateixa masia i l’espai públic que l’envolta per poder redactar el projecte de rehabilitació dels mateixos.

EINES i METODOLOGIA

A traves d´un equip interdisciplinari es desenvoluparà un procés amb diverses metodologies basades principalment en la Investigació Acció Participant amb les següents accions:

  • Grup Motor- Dinamització de reunions, seguiment i accions per a l´ampliació del grup.
  • Punts d’interacció itinerant al carrer. Carretó implementat amb la maqueta de la masia e informació gràfica, amb l´objectiu d’atreure els veïns i donar informació sobre l´edificació i sobre el procés. En part, la masia és una gran desconeguda per la gent mes jove del districte.
  • Activitats festives a l´emplaçament, amb l´objectiu d’obrir, conèixer i donar eines per reflexionar sobre el futur equipament ubicat a la masia que forma part del patrimoni històric de la ciutat de Sabadell.
  • Tallers disseny col·laboratiu (programa d’ús). Espais per debatre i prendre decisions sobre els usos del futur equipament, analitzant les possibilitats de gestió, les necessitats recollides al llarg del procés i la realitat del barri.

RESULTATS/IMPACTE

La rehabilitació de la Masia de Ca n’Oriac i el seu entorn ha definit el seu us a traves del procés participatiu i ha resultat ser un equipament comunitari d’àmbit local i de caràcter associatiu, cogestionat entre l’Ajuntament i un patronat d’entitats del districte, per facilitar la trobada i l’intercanvi del veïnat i dels col·lectius, i potenciar alhora l’esbarjo i el desenvolupament lúdic i cultural del barri, de les famílies i especialment dels joves. Les entitats membres d’aquest patronat seran les màximes gestores i responsables de les activitats o dels projectes que vulguin desenvolupar.

D’altra banda, es proposa que tot el veïnat tingui accés a l’equipament, amb un horari força extens, aproximadament de 9 a 22h.

En general, el conjunt d´activitats que formaran part del programa d´usos s´engloben en:

  • Activitats de caràcter cultural.
  • Activitats de caràcter educatiu-associatiu.
  • Activitats de caràcter social-associatiu.
  • Activitats de caràcter lúdic.
  • Implementar serveis.
  • Activitats a l’espai exterior.

El departament de participació de l´Ajuntament de Sabadell  tanca amb aquest informe el Procés Participatiu, i manté els vincles amb el grup motor a nivell informatiu.  A partir d´aquest moment, serà el departament d’Urbanisme de l´Ajuntament el que donarà viabilitat al projecte mitjançant un concurs tècnic per la rehabilitació.

ENLLAÇOS

Pàgina web de l´ajuntament amb el desenvolupament del projecte i informe final accessible.

Pàgines web dels participants en el grup motor
http://www.avvcanoriac.es
http://www.progatsbd.org


NOTÍCIES RELACIONADES


Recta final del procés participatiu per a la definició d’usos de la Masia de Ca n’Oriac

Al mes de març, Raons Públiques va començar l’acompanyament del procés participatiu per a la Read more

Comencem el procés participatiu per a la definició del usos de la Masia de Ca n’Oriac

Dins del marc dels Pressupostos Participatius de Sabadell per al 2017, l’Associació de Veïns de Read more