IMAGINA BADIA. Pla d’Acció local de Badia del Vallès

badia 3
badia 4
badia_portada
170110_GCD_1
170315_GCD_4
170428_SESSIO OBERTA_2
170428_SESSIO OBERTA_3
170628_GRUP AMPLIAT
180427_SESSIO OBERTA (2)
180427_SESSIO OBERTA (6)
180427_SESSIO OBERTA (7)
180427_SESSIO OBERTA (8)
180427_SESSIO OBERTA (9)


Procés de participació i comunicació del Pla d’Acció Local a Badia del Vallès (dins del projecte URBANACT-III – Unió Europea) 


DESCRIPCIÓ

El programa europeu URBACT té per objectiu potenciar la planificació urbana integral per promoure un model de desenvolupament urbà sostenible per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Per aconseguir-ho, genera  xarxes de ciutats que comparteixen reptes i coneixements i treballen amb estratègies comunes de millora, principalment, pel que fa al disseny i a la implementació de polítiques locals amb capacitat transformadora.

Badia del Vallès ha participa en la tercera convocatòria del programa sota el lema de Sub>urban. Reinventing the fringe, que agrupa les ciutats d’Anvers (Bèlgica), Casoria (Itàlia), Düsseldorf (Alemanya), Solin (Croàcia), Brno (República Txeca), Oslo (Noruega), Baia Mare (Romania) i Viena (Àustria).

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons Públiques.
Grup Central de Debat (GCD). Format per membres de l’Ajuntament de Badia (Departaments de Territori, Atenció a les persones, Comunicació), de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Direcció de Serveis d’Urbanisme i del Pla Director Urbanístic) i per persones a títol individual.

OBJECTIU

L’objectiu del projecte ha estat la redacció del “Pla d’Acció de Badia del Vallès”, amb estratègies de desenvolupament urbà a mig-llarg termini en relació amb la millora de l’espai públic.

Des de Raons Públiques hem dissenyat i facilitat les sessions de treball del Grup Central de Debat (format per membres de la ciutadania i de l’administració pública) i realitzat activitats participatives i de comunicació per incorporar la resta de la ciutadania en  la redacció del Pla d’Acció de Badia del Vallès.

EINES i METODOLOGIA

D’una banda, es van realitzar 13 sessions de treball del Grup Central de Debat  entre novembre de 2016 i juny de 2018. Amb metodologies de creació col·laborativa es van dur a terme les següents tasques:

  • Identificació de problemes i de reptes: diagnosi compartida.
  • Anàlisi de projectes en desenvolupament i priorització de problemàtiques.
  • Agrupació en categories i definició de línies estratègiques de treball: connectivitat i relació amb l’entorn, estructura de la mobilitat, intensitat d’ús de l’espai públic, valoració patrimoni natural i cultural.
  • Definició i programació de les accions a desenvolupar.

D’altra banda es va donar suport al departament de comunicació, amb la creació d’una pàgina web, la publicació de diversos reportatges en premsa local i amb la producció de materials de difusió i explicació del projecte.

En la primera sessió oberta (28 d’abril 2017) es va complementar la diagnosi amb la ciutadania, i en la segona sessió (27 d’abril 2018, realitzada en la “Final Meeting” del programa URBACT) es van presentar les propostes d’actuació mitjançant rutes explicatives, tallers participatius i activitats lúdiques per a infants.

RESULTATS / IMPACTE

  • La redacció del “Pla d’Acció de Badia del Vallès”, un document estratègic a llarg termini per transformar l’espai públic de Badia del Vallès.
  • La conformació del Grup Central de Debat, un espai divers que ha redactat el Pla d’Acció a partir del treball col·laboratiu.
  • El reforç d’una visió positiva de Badia del Vallès, amb la potenciació d’actituds motivadores i d’escenaris de futur en clau propostiva entre la població

ENLLAÇOS

Pàgina del projecte IMAGINABADIA al web de l’Ajuntament de Badia del Vallès

Pàgina del projecte europeu URBACT


NOTÍCIES RELACIONADES


170428_SESSIO OBERTA_2

IMAGINA BADIA: Planificació estratègica urbana des de la posada en valor dels actius urbans.

Fa unes setmanes vam presentar els resultats del projecte «Imagina Badia» als companys de les Read more

IMAGINA BADIA: desenvolupament urbanístic per al 2020

El procés per a la redacció del Pla d’Acció Local de Badia del Vallès ja Read more

URBACT: Reinventing the Fringe

La iniciativa europea URBACT és un programa d’intercanvi i aprenentatge entre ciutats de la Unió Read more