Procés de cocreació amb infants per la transformació de dos parcs

1
2
3
5
6
7
8 (1)
8
9
10 (1)
10
Còpia de IMG_7692


DESCRIPCIÓ

En el marc de l’estratègia Barcelona dona molt de joc, L’Institut Infància i Adolescència acompanya i assessora amb treballs tècnics i de generació de coneixement a l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar i desenvolupar una estratègia que afavoreixi el dret al joc d’infants i adolescents a l’espai públic. Una de les accions principals és la d’acompanyar dos processos de cocreació amb infants per transformar dos parcs, entre altres actuacions. La mesura “Barcelona dona molt de joc” parteix d’una visió en la qual cal transformar els parcs perquè esdevinguin espais lúdics en la seva totalitat. La visió del parc com un espai lúdic desborda els límits de les actuals àrees designades per al joc i per crear nous espais en què, tant la selecció de les estructures com la disposició dels elements i el disseny, esdevinguin estimulants i aptes per al joc i es tingui en compte els múltiples usos lúdics i de convivència comunitària. La transformació s’ha de fer tot oferint l’oportunitat de participar i de ser escoltats. Així, el projecte parteix de la idea que els infants i adolescents poden ser part de l’elaboració de polítiques i estratègies relacionades amb el joc i el lleure i prendre part en la creació de parcs i el disseny d’entorns adequats per a ells.

Raons Públiques hem estat l’equip especialitzat que ha co-dissenyat i ha dinamitzat els processos de cocreació per a la transformació del Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques, Institut infància i adolescència

Entitats:   Turó Blau, Pegaso, Congrés Indians, Àgora, Calderón de la Barca i el Casal de la Guineueta

OBJECTIU

  • Fer un model de procés participatiu per a la co-creació d’espais lúdics amb infants, perquè esdevingui una eina a tenir en compte i es pugui utilitzar de manera sistemàtica en transformacions urbanístiques.
  • Recollir les necessitats, visions i propostes dels infants en un procés de co-creació per transformar les actuals àrees de joc del Parc de la Pegaso i del Parc Central de Nou Barris en un nou concepte d’espai lúdic, de manera que els seus interessos es tinguin en compte en els nous dissenys.
  • Evidenciar que una nova visió del joc a l’espai públic és factible i que per dur a terme aquest canvi és imprescindible comptar amb l’expertesa dels infants.

EINES i METODOLOGIA

El procés de cocreació consta de quatre sessions i s’ha realitzat a través d’un metodologia participativa amb la qual s’ha acompanyat els infants perquè puguin expressar les seves necessitats i interessos en relació amb el joc i l’estada al parc

El procés s’ha plantejat com un repte educatiu en el qual els infants esdevenen l’equip creatiu del disseny del parc. La dinamització ha obert un marc de continguts i ha ofert eines de reflexió, observació i anàlisi per tal d’ampliar la mirada, generar una opinió informada, extreure informació i generar idees per a la transformació dels parcs en espais lúdics.

El disseny ha partit d’una seqüència lògica, adapta la metodologia a cada sessió i crea eines per tal de potenciar cada moment del procés de cocreació.

La primera sessió serveix com a obertura del procés cocreatiu i parteix d’una reflexió sobre el joc a la ciutat per tal de poder identificar les activitats que agrada fer al parc tant a infants com també a més grans i més petits. A la primera sessió també es mostren parcs d’arreu d’Europa per tal d’ampliar la mirada i potenciar la creativitat de cara a agafar idees per a la transformació.

La segona sessió és una sortida al parc amb què es potencia l’autonomia dels infants tot animant-los perquè en facin una observació i emergeixi la seva visió i els usos que en fan. També es fa una valoració del parc a partir dels nous criteris de disseny d’àrees de joc a Barcelona (versió preliminar) per tal de detectar aspectes de millora i de manteniment del parc.

La tercera sessió té l’objectiu fer emergir les propostes dels infants tot partint del treball realitzat fins al moment i potenciant-ne la creativitat. L’activitat es realitza a partir de la tècnica del collage i planteja el repte de plasmar el seu parc ideal. Amb un treball per grups, els infants disposen de la informació generada a les primeres sessions i d’un extens material per poder crear les propostes i es potencia el diàleg d’idees i de propostes, tot buscant un treball de consens.

La quarta sessió té per objectiu fer un retorn de tot el procés i mostrar com les idees que han plasmat els infants són recollides per l’equip que dissenya el parc. En aquesta sessió, es posa en valor tot el procés i alhora, es potencia la transparència i la coresponsabilitat dels infants,  i s’expliquen quines accions es durant a terme.

Durant el procés, l’equip dinamitzador ha elaborat tota la informació necessària per tal que l’equip de disseny del parc la pugui incloure en la proposta d’avantprojecte de transformació del parc.

Aquest procés serveix per a la transformació dels dos parcs esmentats i també com a modelatge per als futurs processos de transformació dels parcs de Barcelona.

 

ENLLAÇOS

Notícia sobre el procés a BTV

Pàgina del projecte “Ciutat Jugable” de l’Institut infància i adolescència.

Article de Maria Truñó i Emma CortésCap a una política de ciutat jugable” a El Diari de l’Educació.


NOTÍCIES RELACIONADES


Infància, ciutat i participació. Subvertint allò previst.

Un nen agafa una fulla i la llança. Agafa una branqueta petita i la llança. Read more