PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS SANT CUGAT, 2017-2018

Còpia de Ciutadania
Còpia de Esports
Còpia de IMG_20180117_184801379_HDR
Còpia de IMG_20180123_184642_949
Còpia de IMG_20180125_181547_521
Còpia de IMG_20180215_205829_801
Còpia de Mobilitat (2)


DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament de Sant Cugat va impulsar la segona edició dels pressupostos participatius per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar, debatre i decidir el destí d’uns 2 milions d’euros de la partida d’inversions del pressupost municipal per als anys  2018 i 2019. En total es van escollir 5 propostes de ciutat de fins a 300.000 € i 5 propostes de barri de fins a 80.000 €. Des de Raons Públiques vam fer el disseny i la dinamització dels tallers de debat ciutadà.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques i Equip Tècnic del Servei de Participació de l’Ajuntament de Sant Cugat

Entitats: Veïns i veïnes de Sant Cugat.

OBJECTIU

Fruit de l’experiència de l’edició 2016 dels Pressupostos Participatius de Sant Cugat, els objectius que han guiat l’edició del 2017-2018 són: 

  • Augmentar el grau d’impacte dels projectes i facilitar-ne l’execució.
  • Incrementar la qualitat dels projectes i del treball d’elaboració.
  • Garantir un procés inclusiu social i territorial.

Partint d’ells, els objectius del nostre acompanyament han estat:

  • Cuidar i acompanyar l’experiència de treball col·lectiu i la confiança en el procés: desenvolupar estratègies de treball centrat en les persones i grups participants.
  • Treballar la transferència de valors democràtics i d’educació a la ciutadania: adreçat al grup de participants del procés deliberatiu i als grups de seguiment del procés
  • Elaborar col·lectivament 15 propostes de ciutat i 15 propostes de barri: dins del marc del Reglament per garantir un treball territorial i sectorial de qualitat.

EINES i METODOLOGIA

Raons hem focalitzat el nostre treball en els tallers de debat ciutadà i en el treball previ a l’elaboració del catàleg de votació. A més, una de les novetats d’aquesta edició dels pressupostos ha estat la divisió de les propostes tenint dos nivells territorials: de barri i de ciutat.

Des de Raons s’ha apostat per dissenyar una nova metodologia per implementar en els 10 taller previstos.

Els principis que han guiat el disseny dels tallers ha estat concebre’ls com espais: 

De democràcia participativa on cal potenciar la dinàmica de deliberació col·lectiva i la coresponsabilitat sobre allò públic.

On passar de la proposta personal a una mirada sobre el bé comú a la ciutat de Sant Cugat.

On potenciar el treball en equip i cooperatiu per a millorar totes les propostes presentades.

On prioritzar unes propostes per la fase de votació que generin el màxim de consens possible.

La seqüència metodològica dels tallers han donat resposta als objectius plantejats tenint en compte la combinació de treball col·lectiu i individual. En primera instància es presentava el taller, aportant una visió global del procés participatiu, i seguidament es reflexionava sobre els criteris per valorar les propostes, consensuant el grau d’importància d’aquests. A continuació, es presentaven les propostes una per una, obrint un debat per a resoldre dubtes i aportar millores per, finalment, fer-ne una valoració individual en funció dels criteris acordats. En l’últim tram del taller, es validaven els resultats de la priorització col·lectiva, que combinava el valor comú i l’individual, es feia una valoració del taller i s’explicava com seguiria el procés.

De cada taller es prioritzaven 5 propostes de manera que han arribat a la votació les 15 de ciutat i les 15 de barri.

Posteriorment al tallers de debat, es van fer reunions amb els proposants per tal d’acordar el contingut i la imatge que formaria part del catàleg que han rebut els ciutadans/es de Sant Cugat.

 

ENLLAÇOS

Web del procés


NOTÍCIES RELACIONADES


Pressupostos participatius de Sant Cugat: 12 projectes seleccionats per la ciutadania

Durant l’any 2016, el municipi de Sant Cugat ha sotmès a debat dos milions d’euros Read more

Taller_03

Entrem a la fase final dels pressupostos participatius a Sant Cugat

Els Pressupostos Participatius de Sant Cugat arriben a la fase final prèvia al desenvolupament i Read more

Carrito Sant Cugat

Amb tu decidim!

El municipi de Sant Cugat està realitzant la seva primera experiència de Pressupostos participatius, per Read more