Pressupostos participatius Sant Cugat, 2016-2017

Carrito_01
Carrito_02
Carrito_03
Taller_01
Taller_02
Taller_03
Taller_04


Pressupostos participatius Sant Cugat, 2016-2017

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Equip tècnic: Raons Públiques
Entitats: Consell de ciutat, AAVV Volpolleres, Dissidència Sònica, Sindicat de Música de Collserola i TOT, Xarxa Monestir Sant Francesc, Col·lectiu Dones, Plataforma Animalista, Associació Familiars Alzheimer V.Occidental, Coordinadora d’Entitats de la Floresta el Senglar Cultural, Avv Les Planes, Associació de veïns Centre Estació, AMPA Joan Maragall, Mº José Fernández.
Veïns i veïnes

OBJECTIU
Dins del marc del projecte, el nostre acompanyament té els següents objectius:

  • Acompanyar l’Ajuntament en la definició del procés, del seu reglament, dels criteris de treball i de la metodologia al llarg del projecte.
  • Dissenyar, implementar i avaluar les activitats corresponents a les fases de: presentació de propostes, elaboració i priorització de propostes, validació de propostes.
  • Legitimar, davant els/les santcugatencs/ques, aquest espai de participació, mitjançant la cura de l’experiència durant tot el procés.

EINES i METODOLOGIA
La metodologia del procés es basa en tres punts claus.
Comunicació: Mitjançant una àmplia campanya de comunicació es va obrir el procés a tots els ciutadans/as. Per a això, s’hi van implementar dispositius per a la recollida general de propostes, com són: el web del procés, unes cartilles de propostes i un dispositiu mòbil amb presència al carrer. Aquestes eines també es van fer servir a la votació final de les propostes.
Implementació d’espais deliberatius i de presa de decisions: Sobre la base d’aquesta pluja d’idees de propostes a la ciutat es van plantejar 3 tallers deliberatius sectorials, on treballar amb les persones que van realitzar les propostes, convocades segons els temes sectorials relacionats amb els seus interessos. Metodològicament, en aquests espais es van desenvolupar eines de diàleg i de consens, es van dissenyar procediments per facilitar la presa de decisions, i s’hi va desenvolupar un enfocament dirigit a l’acompanyament dels participants, en els seus processos personals de compartir, escoltar, i decidir sobre les diferents propostes, en una aposta pedagògica de reflexionar sobre el model de ciutat i fomentar el pas de l’interès individual a l’interès col·lectiu.
Seguiment del procés: A partir dels espais deliberatius es treballa la continuïtat en la selecció de les propostes, mitjançant l’elecció dels portaveus dels tallers, qui, juntament amb els membres de les Taules de Ciutat i els tècnics, van acabar de seleccionar les propostes finals que calia sotmetre a votació davant tota la ciutadania. També es va crear una comissió de seguiment perquè, una vegada aprovats els pressupostos participatius, pogués vigilar el compliment i l’execució dels projectes.

DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament de Sant Cugat va posar a debat 2 milions d’euros destinats a projectes d’inversió per als propers 2 anys. El procés va arribar a l’1% de la població de Sant Cugat i s’hi van recollir més de 900 propostes. Aquestes propostes van seguir el seu curs, van ser filtrades mitjançant criteris tècnics i van passar pels espais deliberatius, fins que van arribar a ser-ne 24, sotmeses a una votació final per part de la ciutadania. Aquesta votació va determinar les 12 propostes finals (6 de grans i 6 de petites), que havien de finançar-se i executar-se en els anys 2016 i 2017.
Fases del Procés:

  • Aprovació del Reglament de Pressupostos Participatius.
  • Presentació de propostes: Obert a tota la ciutadania, mitjançant la campanya de comunicació i la presència al carrer. S’hi van recollir més de 900 propostes, que van ser filtrades pels criteris tècnics aprovats.
  • Priorització de les propostes: Mitjançant 3 tallers es va arribar a 48 d’aproximadament 500 propostes.
  • Selecció de les propostes: En les Taules de Ciutat,  entre els portaveus i el Consell de ciutat es van prioritzar les 24 propostes finals.
  • Votació: Obert a tota la ciutadania, mitjançant les eines de comunicació es van triar les 12 propostes finals a executar.
  • Execució de les propostes i implementació d’una comissió de seguiment.

Aquest procés pretén tenir una continuïtat  en els pròxims anys, amb la intenció de créixer en el seu impacte i qualitat democràtica.

ENLLAÇOS
Web del procés 


NOTÍCIES RELACIONADES


Pressupostos participatius de Sant Cugat: 12 projectes seleccionats per la ciutadania

Durant l’any 2016, el municipi de Sant Cugat ha sotmès a debat dos milions d’euros Read more

Taller_03

Entrem a la fase final dels pressupostos participatius a Sant Cugat

Els Pressupostos Participatius de Sant Cugat arriben a la fase final prèvia al desenvolupament i Read more

Carrito Sant Cugat

Amb tu decidim!

El municipi de Sant Cugat està realitzant la seva primera experiència de Pressupostos participatius, per Read more