Pressupostos Participatius 2019 Arenys de Mar

IMG_20180714_112359
IMG_20180915_104419
IMG_20180915_114243
IMG_20180915_114449
xx


DESCRIPCIÓ

En aquesta convocatòria dels Pressupostos Participatius 2019 l’Ajuntament d’Arenys de Mar dona continuïtat als espais de deliberació ciutadana iniciats l’any passat amb l’acompanyament de Raons Públiques. El propòsit ha estat mantenir els espais de deliberació per relacionar el coneixement tècnic i el participatiu. Per això, el procés es dissenya de manera que cada proposta vagi des de la percepció ciutadana (propostes individuals, sectorials), la revisió tècnica (viabilitat amb criteris del Reglament dels Pressupostos Participatius), la deliberació (propostes col•lectives, compartides) fins a la validació de comissions tècniques amb participació de persones portaveus dels tallers participatius. A la fase deliberativa és, per tant, on es prioritzen les propostes individuals recollides en la fase anterior, es reelaboren a partir de la deliberació conjunta i s’aprofundeix en la definició. En aquests tallers ciutadans, les propostes es van treballar i prioritzar de forma conjunta i estructurada, amb l’objectiu que es construïssin col•lectivament. De la mateixa manera, cada grup de treball va escollir a una persona portaveu per presentar les propostes prioritzades en els espais de validació posteriors.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques i Departament de participació

OBJECTIU

 • Acostar i fer partícip la ciutadania de totes les franges d’edat, el teixit associatiu i altres col·lectius i òrgans representatius sectorials, a la decisió de les polítiques públiques de gestió que afecten al conjunt de la vila d’Arenys de Mar.
 • Planificar col·lectivament i de manera consensuada una partida del pressupost municipal per ajustar-la a les necessitats de la vila.
 • Conèixer quines demandes i necessitats té la vila d’Arenys i possibilitar col·lectivament l’elaboració i priorització dels seus projectes.

EINES i METODOLOGIA

En aquest projecte el plantejament metodològic es va sustentar en dos criteris:

 • Treballar un procés de creació col·lectiva de les propostes prèvia a la votació.
 • Compartir els criteris que ens ajuden a prioritzar les propostes amb una visió més global del municipi i les seves necessitats.

En la fase de recollida de propostes van participar 537 persones que van realitzar 1.245 propostes. Abans dels tallers, les propostes van passar un primer filtre tècnic per comprovar que s’ajustaven als requisits bàsics establerts en el Reglament. Un cop revisades, es van derivar als Tallers Deliberatius 388 propostes segons uns eixos temàtics.

Es van realitzar 4 tallers segons aquests eixos temàtics:

– Taller 1 i 2:

 • Mobilitat, Medi Ambient, Promoció econòmica, Turisme i fires, Governació.
 • Urbanisme i Serveis Municipals.

– Taller 3 i 4:

 • Cultura, Joventut. Educació, Esports, Drets Civils.
 • Serveis Socials i Gent Gran.

RESULTATS – IMPACTE

 • 537 persones participants van realitzar 1.245 propostes.
 • 388 propostes van passar a la fase de deliberació on van participar 35 persones (24 dones i 11 homes) i 2 entitats.
 • Es van escollir a 5 persones portaveus i 5 suplents per presentar les 30 propostes prioritzades a les comissions tècniques per a la seva validació.

Valoracions de les persones participants:– Fer aquests tallers és important perquè la gent s’implica.
– Marxem d’aquí motivats i implicats.
– Sento que fem alguna cosa per al poble.
– Es pot veure que estimem el poble.
– És un punt de trobada i de coneixement, una trobada de motivació.
– És un exercici d’aprofundiment democràtic.
– És un exercici d’empatia, ja que pensem més en els altres.
– Aquests tallers serveixen per donar veu a la ciutadania.

ENLLAÇOS

Més informació en el web del procés: http://www.consensus.cat/arenysdemar/


NOTÍCIES RELACIONADES

EL FANZÍN COM A EINA COMUNITÀRIA PER DEBATRE SOBRE LA CIUTAT

En els últims mesos i dins del projecte “Espais de Conversa” d’Arenys de Mar, l’objectiu Read more

img_20160917_114146

I tu, com t’ho imagines? Idees per al futur de la Riera d’Arenys de Mar.

Dissabte dia 17 hem posat en comú amb la ciutadania d’Arenys de Mar les idees Read more

Debat amb tècnics municipals

I tu, com t’ho imagines?

La Riera d’Arenys de Mar és un eix estructural que concentra la vida quotidiana, vertebra Read more