Pressupostos Participatius 2017-2019. El Prat de Llobregat

20171115_184203
20171115_200327
20171115_202458
20171116_202410
pp1
pp5
pp7
pp10


DESCRIPCIÓ

Durant l’any 2017, el municipi del Prat de Llobregat ha sotmès a debat públic tres milions d’euros del seu pressupost d’inversió de 2017 a 2019 i els ha posats a la voluntat de tota la ciutadania pratenca. Aquesta primera edició dels Pressupostos Participatius ha finalitzat amb l’elecció de 23 projectes que s’executaran en el transcurs dels pròxims dos anys

Els projectes triats sorgeixen de les propostes ciutadanes, la revisió tècnica, la deliberació i finalment de la votació. Així, es van filtrar i seleccionar els projectes segons la seva viabilitat i, mitjançant els tallers deliberatius, els ciutadans/es van prioritzar les propostes finalistes. Finalment, el 2% del total de la població major de 16 anys que viu al municipi, van votar i triar les propostes guanyadores. A més a més, per validar el correcte recorregut d’aquestes propostes i garantir la governança d’aquest procés, es va crear un grup motor conformat per les AV, dos representants de cada grup de treball dels tallers deliberatius i personal tècnic de l’Ajuntament. D’aquest grup ha de sorgir la comissió de seguiment que vetlli per l’execució dels projectes seleccionats.

Aquesta ha estat la primera vegada que l’Ajuntament del Prat de Llobregat du a terme els seus Pressupostos Participatius, els resultats del qual, s’executaran fins l’any 2019.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques i Departament de Benestar Social – Àrea de participació
Entitats: Athletic Prat Delta, Club Prat Delta, AV Sant Jordi- Ribera Baixa, AV Plaça Catalunya, Casa de Andalucía del Prat, AV Plaça de la Constitució, AV Sant Cosme, AVV Llevant, Centre Francesc Palco, AV Nucli Antic, AV Jardins de la Pau, AV La Granja, AV La Barceloneta.

OBJECTIU

Acompanyar l’Ajuntament del Prat de Llobregat en el procés de “Pressupostos Participatius 2018”, per tal que la població pugui involucrar-se en la definició i priorització d’una part del pressupost municipal.

 • Assessorar l’Ajuntament en la definició metodològica del projecte: definició dels objectius i de les fases d’execució del procés; de les eines i mecanismes de comunicació; dels espais i la metodologia per a la recollida i creació de propostes; dels òrgans de control, d’avaluació i de seguiment.
 • Dissenyar la campanya comunicativa, elaborar els materials de difusió i donar suport en la implementació de les accions comunicatives que s’hi determinin.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les activitats i sessions participatives corresponents a les diferents fases del procés.

EINES i METODOLOGIA

En aquest projecte, el plantejament metodològic es va sustentar en dos criteris:

1_ Relacionar el coneixement tècnic i el participatiu. El procés pretén que les propostes resultants tinguin un recorregut que els doni legitimitat i viabilitat. Per a això, el full de ruta intenta que cada proposta vagi des de la percepció ciutadana (propostes individuals, sectorials), la revisió tècnica (viabilitat segons les Condicions i termes de participació en els Pressupostos Participatius), la deliberació (propostes col·lectives, informades) fins a la validació amb el grup impulsor ampliat (legitimitat). Aquestes propostes validades van anar a votació.

2_ Fer fases obertes i tancades, combinant la participació directa i la representativa, per intentar garantir un treball coordinat entre la participació del públic en general i la gestió interna de l’administració:

 • En la fase 1, es va preparar i validar el projecte amb la Regidoria de Participació, la comissió tècnica i el grup motor.
 • A la fase 2, es va obrir el procés a tota la ciutadania major de 16 anys per a la recollida de propostes, via presencial i virtual. Abans de la següent fase, els tècnics van treballar internament el filtratge de les propostes rebudes.
 • A la fase 3, es va convidar les persones que van fer les propostes, presentar, treballar i prioritzar les propostes en espais deliberatius.
 • A la fase 4, es va fer la validació de les propostes finalistes amb el grup motor ampliat (amb representants dels tallers i tècnics municipals).
 • A la fase 5, es van sotmetre les propostes a votació de manera oberta a tota la ciutadania.

Segons els objectius de cada fase es van fer ús de diferents eines com:

 • Punt d’interacció itinerant: punts mòbils al carrer per informar, recollir propostes i vots segons les fases plantejades. En els mesos de juliol i setembre, es van realitzar 6 sortides del carretó i en desembre es van fer 14 punts per a la votació. Es van repartir per algunes de les zones més concorregudes del territori com la plaça de Catalunya, el Mercat de Sant Cosme, el Mercat de Pagès – la plaça de Pau Casals, la plaça de Blanes, el carrer de Ferran Puig-Ignasi Iglésies (Font del Gall), la carretera de la Marina, davant de l’institut Estany de la Ricarda. També es va fer presència en la mostra d’entitats en desembre.
 • Visites dirigides a actors claus: amb el fi de donar una atenció personalitzada als actors claus d’aquests procés es van programar reunions amb Associacions de veïns i entitats sectorials amb una convocatòria prèvia.
 • Espai web: el web es va habilitar i difondre per a la recollida de propostes.
 • Tallers deliberatius: els objectius d’aquests tallers van ser elaborar col·lectivament un mínim de 12 i un màxim de 15 propostes que poguessin anar a votació, afavorir una bona experiència, l’intercanvi i el treball conjunt entre els participants.

RESULTATS – IMPACTE

 • Com a resultat general de la fase 2, recollida de propostes, es van presentar 529 propostes, aportades per 329 persones a títol individual i 19 entitats de la ciutat.
 • Després del filtratge tècnic, dels tallers deliberatius i de la validació del grup motor ampliat amb els representants dels tallers, es van posar a votació 35 propostes.
 • A la votació van participar 1073 persones, que van escollir 23 propostes a executar fins el 2019.
 • Les propostes guanyadores van fer referència principalment a la millora i a l’arranjament de carrers i d’espai públic. També a la millora d’equipaments, mobiliari urbà, mobilitat i l’accessibilitat com a tema transversal.

ENLLAÇOS

Web del procés


NOTÍCIES RELACIONADES


IMG-1665

Fase de votació: Pressupostos Participatius 2017 de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Els Pressupostos Participatius 2017 de l’Ajuntament del Prat de Llobregat arriben a la fase de Read more

IMG-0520

S’ha conclòs la fase de difusió i de recollida de propostes dels Pressupostos Participatius del Prat de Llobregat.

S’ha conclòs la fase de difusió i de recollida de propostes dels Pressupostos Participatius del Read more