Quina Gràcia !? – Pla d’usos de Gràcia

20150221_132613
20150221_132632
20150221_133000
APPGREE
Copia de DOSSIER EXPLICATIVO
Copia de IMAGENES DEVOLUCION RECORRIDOS
Copia de RECORRIDOS
Copia de TALLERES PARTICIPATIVOS
CRONOGRAMA


Quina Gràcia!? – Pla d’usos de Gràcia

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Grup motor del procés participatiu Quina Gràcia!?
Equip tècnic: Raons públiques, La Hidra cooperativa, Urbanin+, Oscar Pretel.
Actors associats: Plataforma Gràcia cap a on vas? Ajuntament de Barcelona, comerciants del Districte de Gràcia.

OBJECTIU
Realitzar un procés participatiu per a revisar el Pla d’usos elaborat inicialment pel Districte per tal d’incorporar les aportacions de consens sorgides de les entitats i veïns participants.

EINES i METODOLOGIA
El projecte s’estructura en base a la Investigació Acció Participativa, posant en joc eines d’interacció en l’espai públic, com sortides informatives al carrer i recorreguts participats, entrevistes i contactes amb agents clau per a l’elaboració d’un sociograma i eines de presa de decisió col·lectives, com tallers de consens territorials i temàtics.
També s’ha incorporat la dinamització de xarxes socials i la inserció d’eines de debat virtual, com l’Appgree, que permeten organitzar debats col·lectius no presencials.

DESCRIPCIÓ
L’any 2014, el Districte de Gràcia decidia revisar el Pla d’usos (Pla Especial d’establiments de concurrència pública) aprobat anteriorment al 2005. Davant la demanda de major regulació d’algunes activitats d’aquest tipus, la Plataforma Gràcia cap a on vas ?, formada per veïns i veïnes del barri es crea amb la intenció de garantitzar una incidència veïnal sobre la revisió d’aquest Pla per a que sigui una eina de debat ciutadà i no només una eina tècnica de regulació de llicències.
El procés emergeix per tant d’una demanda ciutadana i està co-organitzat entre tècnics municipals i ciutadania en igualtat de condicions i amb capacitat de decisió sobre el disseny i transcurs del mateix.
El procés posa en joc una metodologia que abordi el repte d’augmentar la diversitat i extensió de la participació en el curt termini del projecte, a més d’incorporar eines que puguin concretitzar les propostes en aportacions al Pla d’usos que siguin de consens.
El projecte s’estructura en 4 fases. La primera de informació i difusió, fent ènfasi en la comunicació del procés i l’explicació del Pla d’usos, mitjançant l’adaptació didàctica de la normativa.
Les fases dos i tres giren al voltant de tallers: per territoris a la fase dos, i per temàtiques, a la fase tres. La fase quatre girarà al al voltant de l’acompanyament de l’equip redactor per a la inclusió de les propostes en el document final.
Els òrgans creats per al desenvolupament del procés sòn un grup motor que vetlla pel compliment del procés i un grup de seguiment polític, per tal d’assegurar el traspàs de les aportacions al document tècnic final del Pla d’usos.


NOTÍCIES RELACIONADES


quinagracia-recorridos-web

Quina Gràcia !? arriba a la seva fi.

El procés participatiu Quina Gràcia !? Participa per Fer el Pla d’usos, arriba a la Read more

DOSSIER EXPLICATIVO

El procés de Quina Gràcia arriba al seu final

Durant aquests últims mesos hem estat desenvolupant un procés participatiu força interessant. Aquest procés, organitzat Read more