particiPASSIÓ, Comencem de nou. Millora del model de participació de Sant Boi

plafons festa participassio
Estructura Projecte
Carrito_00
Carrito_02
Carrito_03
Carrito_04
Taller_01
Taller_02
Taller_03
Taller_04
Taller_05
Festa final
Material_01
Material_02
Conclusions
Material_00


particiPASSIÓ, Comencem de nou. Procés per la millora del model de participació de Sant Boi

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Equip tècnic: Raons públiques, departament de participació del Ajuntament de Sant Boi.

OBJECTIU
L’objectiu general del projecte és crear un nou model de participació que posi la ciutadania en el centre de les polítiques públiques, que incorpori persones no habituals en aquests processos i que sigui més flexible, dinàmic i obert per tal de sumar la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i canviar la manera com ens relacionem amb ella.

  • Redefinir l’arquitectura institucional de la participació ciutadana a Sant Boi.
  • Implicar la major part de la ciutadania en aquest procés.
  • Fer un canvi de cultura organitzativa que incorpori la relació amb la ciutadania com una manera normal de fer.

EINES i METODOLOGIA
Recollida de dades: Carretó amb l’objectiu de visibilitzar el Procés y recollida de dades mitjançant un díptic informatiu, Tallers amb tècnics de l’Ajuntament, equip de Govern i militants de partits polítics, Sessions de avaluació participada en los Consells de Barri i Consells sectorials, Quedades informals (KDD), PartiFEST.
Anàlisi de dades: La informació recollida en les diferents reunions i trobades s’ha classificat en tres eixos: Continguts, Comunicació i participació, Estructura y funcionament.

DESCRIPCIÓ
Amb l’eslògan “Participassió. Comencem de nou”,  l’Ajuntament de Sant Boi ha començat, al mes de maig de 2016, un procés  amb el objectiu de redefinir l’actual model de participació de la ciutat.  La voluntat de l’Ajuntament d’avançar cap a un nou model de participació ciutadana depèn d’una demana de la ciutadania que cada cop més busca noves maneres de relacionar-se amb els seus governs i reclama ser part activa en la resolució dels problemes i en la millora social. El paper de Raons públiques en aquest projecte ha estat acompanyar el Departament de participació en la fase de diagnosi i recollida d’informació per detectar les mancances dels òrgans de participació (consells, espais), els canals (processos, consultes, projectes puntuals) i les eines comunicatives (digitals, presencials) i així definir els reptes i els temes que s’hauran de desenvolupar en les fases posteriors. També s’ha realitzat una diagnosi amb ciutadans i ciutadanes i col·lectius no organitzats per generar coneixement sobre el model  de participació actual i el seu funcionament i contactar amb noves persones. Aquesta part de la diagnosi s’ha dut a terme mitjançant 9 sortides del Carretó que ha estat recorrent tots els barris de Sant Boi amb l’objectiu de fer visible el procés i preguntar als veïns i veïnes que grau d’implicació estan disposats a assumir de cara a nous processos de participació i sobre quines temàtiques els agradaria poder opinar.

Les contribucions recollides i les conclusions que se n’extreuen porten a la identificació de tres grans reptes que el nou model ha d’afrontar de cara a la segona fase:

  • Participació amb tothom i per a tothom.
  • Participació útil i amb impacte.
  • Participació flexible i fàcil.

També s’identifiquen dos temes, de caràcter més tècnic i intern, en què s’ha de treballar per buscar solucions, com són la incorporació de les eines digitals (TIC) i el treball en l’organització interna de l’Ajuntament.

ENLLAÇOS
Web del procés
Facebook
Vídeo
#ParticiPASSIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES


SantBoi newsletter 1

REPENSEM ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN SANT BOI

Aquest any 2017, Raons Púbiques ha estat acompanyant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Read more

Més particiPASSIÓ a Sant Boi de Llobregat. Comencem de nou!

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va iniciar un procés intern de reflexió a l’estiu Read more