particiPASSIÓ, Comencem de nou [2a Fase]. Millora del model de participació a Sant Boi

santboi1
santboi2
santboi3


particiPASSIÓ, Comencem de nou [2a fase]. Procés per a la definició d’un nou model de participació a Sant Boi

DESCRIPCIÓ
Amb l’eslògan “Participassió. Comencem de nou”,  l’Ajuntament de Sant Boi va iniciar al  maig del 2016 un procés  per redefinir l’actual model de participació de la ciutat.  El paper de Raons Públiques en la 1a fase del projecte va ser acompanyar el Departament de Participació en la diagnosi i la recollida d’informació per detectar les mancances dels òrgans de participació (consells, espais), els canals (processos, consultes, projectes puntuals) i les eines comunicatives (digitals, presencials). També es va realitzar una diagnosi amb ciutadans i ciutadanes i col·lectius no organitzats per generar coneixement sobre el model  de participació actual i el seu funcionament i contactar amb noves persones. En aquesta 1a fase de diagnosi es van dur a terme 9 sortides del Carretó per tots els barris de Sant Boi amb l’objectiu de fer visible el procés i preguntar als veïns i veïnes que grau d’implicació estan disposats a assumir de cara a nous processos de participació i sobre quines temàtiques els agradaria poder aportar. Les contribucions recollides i les conclusions que es van extreure van porter a la identificació de tres grans reptes que el nou model ha d’afrontar de cara a aquesta segona fase:

  • Participació amb tothom i per a tothom.
  • Participació útil i amb impacte.
  • Participació flexible i fàcil.

La proposta metodològica per a la 2a fase del projecte té un plantejament de treball per grups d’interès, aprofitant les experiències actives en el territori i plantejant proves pilot dins els espais de participació existents, així com creant de nous des d’un nou model de funcionament des del seu origen.

Els espais amb els quals s’ha treballat en les proves pilots han estat:

 

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons públiques, Departament de Participació de l’Ajuntament de Sant Boi.

OBJECTIU
L’objectiu general del projecte és crear un nou model de participació que posi la ciutadania en el centre de les polítiques públiques, que incorpori persones no habituals en aquests processos i que sigui més flexible, dinàmic i obert per tal de sumar la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i canviar la manera com ens relacionem amb ella.

  • Redefinir l’arquitectura institucional de la participació ciutadana a Sant Boi.
  • Implicar la major part de la ciutadania en aquest procés.
  • Fer un canvi de cultura organitzativa que incorpori la relació amb la ciutadania com una manera normal de fer.

EINES i METODOLOGIA

A partir de les experiències de les proves pilot, on cada espai compta amb una eina metodològica per a l’autoconstrucció col.laborativa del seu reglament específic, es plantejarà la proposta de nou marc comú a la ciutat: el Reglament de Participació de Sant Boi.

ENLLAÇOS
Web del procés
Facebook


NOTÍCIES RELACIONADES


SantBoi newsletter 1

REPENSEM ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN SANT BOI

Aquest any 2017, Raons Púbiques ha estat acompanyant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Read more

Més particiPASSIÓ a Sant Boi de Llobregat. Comencem de nou!

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va iniciar un procés intern de reflexió a l’estiu Read more