Millorem els Consells de Barri

Comissio Seguiment
Consell de Barri
Consell de Barri01
Consell de Barri02
Consell de barri04
Material01
Material02
Material03_mapeig
presència al carrer
QUADRE AVALUACIÓ CB
QUADRE TEMES CB


Millorem els Consells de Barri

OBJECTIUS
L’objectiu general del projecte és avaluar el funcionament i plantejar propostes de millora dels Consells de barri, que cada Districte pugui implementar a mig i a llarg termini. A cadascun dels districtes, s’hi ha treballat amb objectius específics d’acord amb la realitat del territori, però de forma general podem enumerar-ne els següents:

  • Avaluar amb els tècnics, las Comissions de seguiment i els participants dels Consells de barri  el seu  funcionament i proposar-ne millores.
  • Passar d’un espai informatiu a un espai de participació real i de manera conjunta.
  • Acompanyar l’equip de cada districte en la preparació, la dinamització i el retorn dels Consells de Barri, tot introduint els  canvis metodològics necessaris.

EINES
Dinàmiques participatives per a la facilitació de les sessions.

Recollida de dades: entrevistes amb polítics i tècnics municipals, trobades amb les entitats dels barris, observació de les sessions dels Consells de barri, avaluació participada en les Comissions de seguiment.

Anàlisis de dades: la informació recollida en les diferents reunions i trobades s’ha classificat en tres eixos: Continguts, Comunicació i participació, Estructura i funcionament.

DESCRIPCIÓ
Durant el procés “Millorem els Consells de Barri” hem acompanyat els Districtes de Les Corts, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella en l’avaluació del funcionament i la facilitació de les sessions dels seus Consells de Barri. A cada districte, el nostre paper ha estat dut a terme d’acord amb les necessitats de l’equip de Govern i dels tècnics, fins a detectar maneres diferents d’actuar a cada barri. Les nostres accions principals han estat:

Dinamització de les sessions. Hem facilitat les sessions de 22 Consells de Barri (excepte al Districte de Sants-Montjuïc on la implicació s’ha basat en el treball d’observació) amb un doble objectiu: d’una banda, analitzar amb els assistents el funcionament de l’òrgan mateix i, d’una altra, començar a treballar el contingut del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla d’Actuació de Districte (PAD) per a la legislatura 2016-2019.

Difusió, convocatòria i presència al carrer. Al Districte de Les Corts hem sortit al carrer per explicar al veïnat què són els Consells de Barri i hem animat la gent a participar-hi. Hem preparat un dossier que explica quina finalitat tenen, per qui estan formats i com funcionen.

Entrevistes amb polítics i tècnics municipals. Hem treballat en contacte directe amb els  tècnics de barri i el personal de les Direccions de Serveis a les Persones de cada Districte. La figura del tècnic de barri, arrelat al territori i amb contacte directe amb les entitats de cada barri, és clau per al bon desenvolupament del Consell de Barri. Així mateix, hem recollit el parer dels membres del govern i de l’oposició, en sessions grupals o mitjançant entrevistes individuals.

Trobades amb entitats dels barris. A les reunions que hem tingut amb algunes de les associacions que habitualment participen als Consells de Barri, han sorgit propostes sobre la capacitat vinculant dels temes que s’hi parlen, el seguiment que es fa de les demandes exposades, els papers que haurien de jugar els participants o la manera com es pot canalitzar la comunicació entre entitats i Ajuntament. 

La informació recollida en les diferents reunions i trobades s’ha classificat en tres eixos: Continguts, Comunicació i participació, Estructura i funcionament. Aquesta organització ens ha permès detectar, segons l’àmbit, propostes de millora per a cada districte o barri que van des d’una millor convocatòria i acollida dels nous participants fins a una millora en la redacció i difusió dels actes pel que fa a l’agilitat, que permetin un seguiment dels temes del barri. Aquests canvis han d’anar acompanyats d’una reflexió més àmplia sobre l’objectiu que es vol donar al Consell de barri, el paper de la Comissió de Seguiment i en general la relació amb tots els altres espais de participació a escala de districte i de ciutat, que permeti passar d’un espai informatiu a un espai de participació real i conjunta.

ENLLAÇOS

Article relacionat
Districte de Les Corts

Districte de Horta-Guinardó

Districte de Sants-Montjuïc

Districte de Ciutat VellaNOTÍCIES RELACIONADES


IMG_0998

Què hem fet amb els Consells de Barri?

Durant els últims tres mesos hem acompanyat als Districtes de Les Corts, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Read more

Què estem fent amb els Consells de Barri?

Els Consells de barri són l’espai de participació més proper al ciutadà, i van néixer Read more

ConsellDeBarri_b

Què fem amb els Consells de Barri? Una avaluació dels Consells de Barri de Barcelona des de l’observació.

Aquest mes hem publicat a la Trama Urbana, un article sobre els Consells de Barri. Read more