Formació Barcelona Activa

P_20180517_095915
P_20180517_095919
P_20180517_100221
P_20180517_120110
P_20180517_120127
P_20180517_120313
P_20180517_120336


DESCRIPCIÓ

En el marc del programa “Treball als Barris”, l’Ajuntament de Barcelona ofereix una formació des de Barcelona Activa adreçada a les persones que formaran part del projecte.

Des de Raons Públiques, s’ha desenvolupat part de la formació en dues de les seves edicions. D’una banda, s’han desenvolupat els mòduls d’acció comunitària i participació ciutadana. D’altra banda, s’han fet dos mòduls d’intervenció al territori i economia social i solidària.

L’enfocament que s’ha fet dels cursos ha estat obrir els continguts relatius a cada mòdul des d’una voluntat d’investigació amb el mateix grups de participants. S’han proposat marcs teòrics i pràctics (projectes i eines), mirant de connectar tot allò que s’explicava en el context de Barcelona convidant experiències de plans de desenvolupament comunitari i plans de barri.

L’objectiu de Raons Públiques és que la formació sigui útil per a la pràctica de les persones i que serveixi per a seguir investigant entorn el dret a la ciutat i la construcció d’una ciutat més democràtica i digna. 

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques.

OBJECTIU

  • Crear un espai d’aprenentatge útil en relació als continguts curriculars. 
  • Obrir marcs teòrics dels continguts curriculars.
  • Mostrar experiències, projectes i eines en relació als continguts curriculars
  • Oferir una bona experiència grupal d’investigació, tracte i cura.

EINES i METODOLOGIA

Les edicions de la formació han estat dues. A la primera, es va realitzar el mòdul relatiu a participació ciutadana i acció comunitària.

Aquest mòdul constava de 10 i 30 hores. Es combinaven sessions d’obertura teòrica, on sempre es feien dinàmiques de debat i cocreació i es contrastava amb els referents teòrics de cada àmbit, tot posant-lo en relació amb el desplegament de polítiques per part de l’Ajuntament de Barcelona. Les sessions intermèdies eren per mostrar projectes i eines concretes per a desenvolupar tant la participació ciutadana com l’acció comunitària i hi havia la participació de tècnics de plans de desenvolupament comunitari. La part final del curs era una dinàmica per a prototipar projectes concrets a partir de les feines que tindrien les persones que estaven fent la formació. Aquest prototipat servia per posar a prova els aprenentatges més teòrics i veure l’aplicabilitat de les eines mostrades.

En la segona edició, es portaven a terme dos mòduls diferents: economia social i solidària i intervenció al territori.

El mòdul d’economia social i solidària consta de 5 hores en les quals es va obrir el marc conceptual de l’economia social i solidària, s’explicava que s’està fent per tal d’impulsar-la des de l’Ajuntament de Barcelona i finalment, es feia un debat entorn la visió, les potencialitats i límits de l’economia social i solidària com a transformació de l’entorn laboral i social.

El mòdul d’intervenció al territori consta de 20 hores distribuïdes en diversos parts. En primer lloc, es parla de la intervenció al territori des de l’educació, l’acció comunitària, el treball de processos i col·laboratiu i s’oferien exemples de projectes com els plans de barri i de desenvolupament comunitari i eines per a conèixer el territori, fer diagnòstics participats o implicar la ciutadania en els projectes. En segon lloc, s’explicava l’ecosistema municipal de l’Ajuntament de Barcelona a partir de la construcció històrica de la ciutat, l’evolució de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i de desplegament de la política de barris i dels diversos espais de participació ciutadana. En tercer lloc, es dedicava una sessió a teoritzar i indagar sobre la participació ciutadana a partir dels referents teòrics més rellevants i amb dinàmiques que posen en pràctica els mateixos conceptes.