Concurs Illa eficient- Illa viva: i tu, com te la imagines?

20150310_100922
20150415_120202
150323_ILLA VIVA_BORR 05_A2 copia
150323_ILLA VIVA_BORR 05_A2 copia
150323_ILLA VIVA_BORR 05_A2 copia
150323_ILLA VIVA_BORR 05_A2 copia


Concurs Illa eficient- Illa viva: i tu, com te la imagines?

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Eixverd (cobertes verdes), Mònica Batalla (arquitecta paisatgista), Raimon Soler (advocat- dret urbanístic, immobiliari i habitatge), Lecoist (finançament en ecologia participativa), SingularProjects (arquitectura i eficiència energètica), TENTIA (enginyeria d’eficiència energètica).

OBJECTIU
Presentar una proposta integral al concurs Illa eficient, apostant per un model de participació i governança complet.

DESCRIPCIÓ
Es proposa als veïns entendre l’illa com una unitat mínima agrupativa dins de la ciutat, un ésser viu dins de l’ecosistema urbà de Barcelona que pretén aprofitar els recursos existents (humans, materials, energètics), per tal de posar-los en comú per al bé col·lectiu. Caldrà actuar, sobre la base de la participació i implicació de tots els actors durant les fases del procés (informació, participació, disseny, obres i manteniment), per a transformar-se a si mateixa, ser autònoma i autosostenible i integrar-se dins del metabolisme de la ciutat.  L’espai interior d’illa, que es proposa que sigui d’ús comunitari dels membres de l’illa, serà l’òrgan central d’aquest organisme viu, on s’hi ubiquen tant serveis col·lectius de l’illa (serveis tècnics energètics), com també els espais de convivència, trobada, lleure, etc. També es proposa fer evolucionar els mecanismes de gestió de l’illa; es preveu crear uns nous òrgans de participació i decisió a l’illa (El Consell i la Comunitat d’illa), creant així un nou govern de l’illa, el seu cervell.
La base de la nostra proposta tècnica es basa en aconseguir mesures individuals i col·lectives en el camp energètic, de la rehabilitació, etc. que ens apropin a un canvi de paradigma energètic per una banda, i a l’optimització de l’ús dels recursos, des del punt de vista individual. Per a l’estalvi energètic fem una important aposta per l’emmagatzematge.
No oblidem però els objectius de ciutat, buscant que, a través de l’actuació a les illes, Barcelona sigui capdavantera en resiliència (mitigant els efectes del canvi climàtic), innovació econòmica (el cradle to cradle permet aprofitar recursos no utilitzats fins ara), consum col·laboratiu  (compra conjunta de gas i electricitat, intercanvi de producció agrícola), autoabastiment i agricultura urbana.

ENLLAÇOS
Web amb la proposta presentada: Illa viva
Web del concurs, ECREE edificis de Catalunya : Illa eficient
Web de la Generalitat, Departament de Territori i Sostenibilitat


NOTÍCIES RELACIONADES