Mapeig col·lectiu: Animation of public space, Coimbra.

Plaça Coimbra
Fitxa d'aproximació a la ciutat
Dibuixos d'anàlisis de l'espai urbà
Recull d'experièncias al plànol
Recull d'experièncias al plànol
Intervenció a la plaça principal de Coimbra


Dinamització en l’espai públic “Simposi sobre l’animació dels espais públics a través de les arts”

DINAMITZADORS
Raons Públiques.

OBJECTIU
Mitjançant intervencions en l’espai públic, la jornada pretén destacar el contrast que existeix entre la percepció de la ciutat des d’un acostament extern (aliè, temporal, preconcebut…) i aquella que es realitza des de la quotidianitat i l’ús diari (per part dels veïns).

EINES
Fitxa d’observació i de recull de l’experiència dels visitants, plànol amb les experiències dels veïns.

DESCRIPCIÓ
En una primera fase, els participants entraran en contacte amb la ciutat, per obtenir la seva visió externa a ella, això es farà mitjançant un mapa mut tres dies abans de realitzar el taller, on hauran de recollir la seva percepció de la ciutat des de l’experiència personal. En una segona fase es va realitzar l’activitat al carrer, on els participants van entrar en contacte amb els veïns-usuaris habituals i es va crear una cartografia col·lectiva en la qual es podia veure el pas de la visió “del de fora” a la visió “de l’ús quotidià”. Al final es va realitzar una plenària en la qual es va debatre les diferències entre les experiències personals dels visitants i la de les vivències dels veïns i usuaris de la ciutat.

ENLLAÇOS:
CESAnimation of public space throught the arts


NOTÍCIES RELACIONADES


Desarrollo de la actividad

Experiencia en el Symposium: Animation of public space through the Arts.

La participación del equipo de Raons Públiques dentro del Symposium: Animation of public spaces throught Read more

Participación en el Symposium: Animation of Public Space through the arts

Durante los días 27 y 29 de septiembre de 2011, el equipo de Raons Públiques Read more