Observació participativa espai públic, Venècia.

Treball a l'espai públic
Presentació
Reflexió de l'experiència
Cartografia col·lectiva
Cartografia col·lectiva
Posada en comú


Observació Participativa de l’Espai Públic de Venècia

DINAMITZADORS
Raons Públiques , Grup motor d’estudiants de Build our Nation.

OBJECTIU
L’activitat té l’objectiu d’apropar als estudiants a eines d’observació d’espai públic i fer-los reflexionar sobre com entendre un espai a través de les diferents visions de la gent que ho viu/freqüenta/utilitza.

EINES
Fitxes personals de observació de l’espai, cartografia compartida.

DESCRIPCIÓ
L’activitat proposada per Raons Públiques i el grup motor d’estudiants de Build Our Nation, s’ha desenvolupat al llarg de tot un dia, en part dins dels espais del Arsenale cedit per la Biennal de Architectura de Venècia i en part mitjançant un treball de camp a la zona de Via Garibaldi i els seus voltants. Es va demanar als estudiants que es dividissin en 4 grups que corresponien a 4 diferents àrees d’estudi.
A cadascun dels participants es lliurava una mateixa fitxa, relativa a la seva zona, en la qual havia preguntes relatives a 5 diferent temes: Identitat del lloc, Usos, Temps, Relació amb el medi aigua, i Seguretat.  Els grups havien de interactuar amb diferents col·lectius que usaven l’espai (turistes, ciutadans, comerciants …) i recol·lectar tota les informació possible.
En una fase successiva es va demanar a cada grup l’elaboració d’un mapa comú de la seva zona, reflexionant sobre els diferents punts de vista aportats per diferents col·lectius. Després es va explicar durant la posada en comú les conclusions construint d’aquesta manera un mapa conjunt. El debat inclusiu ha estat enfocat més a la crítica i a les possibles millores de les eines utilitzades, que al resultat en si mateix, els estudiants de forma molt autònoma han avaluat i reflexionat sobre com haguessin pogut utilitzar aquesta nova manera de conèixer un espai en el seu cas d’estudi, Bucavu, una petita població del Congo.

ENLLAÇOS:
Build our Nation


NOTÍCIES RELACIONADES


Activitat Biennale Venezia

RAONS PUBLIQUES EN LA BIENAL DE VENECIA!!!

Estamos encantados con las actividades que se están realizando, el espacio cedido es muy cómodo Read more

web-leaflet

Raons Publiques dinamitzarà una jornada del “Workshop – Biennale Session”

La jornada que dinamizaremos se inserta en el marco del “WORKSHOP- BIENNALE SESSION” coordinado por Read more