Assessorament a les Taules de Participació Social (TPS) en l’àmbit penal i penitenciari

portada


DESCRIPCIÓ

El Departament de Justícia va crear l’any 2009 la Taula de participació social (TPS). Aquesta taula agrupa les entitats col·laboradores i voluntàries en l’àmbit penitenciari i l’administració competent. Igualment es van crear unes Taules de participació social a cada centre penitenciari, anomenades perifèriques, per ser l’òrgan de participació i consulta de cada centre on hi ha els representants de les entitats que duen a terme actuacions al centre i l’equip directiu i tècnic del centre penitenciari.

Durant aquests anys, el funcionament d’aquestes taules en els centres penitenciaris ha estat desigual. Durant l’any 2015 es va dur a terme una diagnosi participativa de la situació de les TPS perifèriques, i l’any 2016 es van presentar les conclusions i es va organitzar una jornada de treball per orientar el futur de les TPS. Arran d’aquests esdeveniments es proposa des de la Direcció general de Transparència i Qualitat democràtica donar suport al Departament de Justícia per avançar en el projecte de les TPS.

Aquest projecte consisteix en l’assessorament en la dinamització de les Taules de Participació Social del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per impulsar aquest espai de participació permanent als centres penitenciaris. Aquest projecte suposa desenvolupar una experiència pilot amb tres centres per tal d’establir els criteris i les estratègies de millora que  permetin després replicar-los al conjunt dels Centres Penitenciaris de Catalunya.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons Públiques, Direcció General de Justícia i Subdirecció de Qualitat Democràtica.

OBJECTIU

El projecte d’assessorament en dinamització d’Espais Estables de participació per a les Taules  de Participació Social busca l’impuls i la millora d’aquests espais i per aconseguir-ho es marquen els següents objectius específics de l’assessorament:

  • Donar suport en el disseny del Pla de millora de les TPS perifèriques a la Subdirecció general de Rehabilitació. 
  • Assessorar i donar suport a tres equips referents de cada centre per a les Taules de Participació Social, que es convertiran referents dels altres centres.
  • Redacció d’un manual amb pautes per poder replicar l’experiència a tots els centres penitenciaris de Catalunya. 

EINES i METODOLOGIA

El punt de partida es la cocreació d’una visió compartida de l’espai de participació i desenvolupament del Pla de Millora per a cada centre.

Els 3 eixos a treballar són:

  • Suport en l’organització del funcionament de la TPS  (dinamització de les sessions, en grups de treball, creació de circuits)
  • Dinamització de la relació amb les entitats col·laboradores  i voluntàries, que participen al centre penitenciari. Establiment de col·laboració permanent amb els referents de les entitats
  • Dinamització de la relació amb el món local i de la xarxa d’entitats de l’entorn, aprendre els criteris per a establir i desenvolupar la xarxa de contactes.
  • Elaboració d’un Pla de Comunicació específic de la TPS del centre.

ENLLAÇOS
Taula de participació social


NOTÍCIES RELACIONADES


TPS post newsletter

Presentació del “Manual de Dinamització de les Taules de Participació Social dels centres penitenciaris”

El passat 29 de novembre, al Centre d’Estudis Jurídic i Formació Continuada, vam presentar el Read more

fotoTPS1

Impulsant les Taules de Participació Social com a espais estables en l’àmbit penitenciari

El Departament de Justícia va crear l’any 2009 la Taula de Participació Social (TPS) que Read more