Acompanyament integral i realització de l’Artefacte d’Alesplaces!

Activitat_03
Activitat_04
Activitat_05
Activitat_06
activitat_08
Activitat_10
Activitat_11
Activitat_12
material_01
Material_02
Material_03
Material_04
material
Diagrama d'us de la plaça St Miquel
Fitxa d'observació plaça Sant Miquel
Fitxa de construcció porteries
Diagrama d'us de la plaça St Miquel per gènere
Diagrama d'usos per edats i hores plaça St Miquel


Acompanyament integral i realització de l’Artefacte d’Alesplaces!

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Equip tècnic: Raons públiques.
Actors associats: Diputació de Barcelona., Ajuntament de Granollers (Xarxa de Centres Cívics, Serveis Socials, Cultura, Centres Oberts, Joventut)

OBJECTIU
L’encàrrec del curs 2015-2016 per realitzar l’acompanyament al projecte Alesplaces! estava orientat a resoldre dos objectius:

  • Sistematitzar la informació, la documentació i els processos que genera el projecte Alesplaces! i generar un document de projecte marc.
  • Realitzar l’acompanyament tècnic a l’equip de coordinació d’Alesplaces! 2015-2016, en forma de sistematització d’informació per a la diagnosi urbana i la realització de tasques i suport metodològic a l’equip d’Alesplaces.
  • Acompanyar els serveis de Centres cívics i Serveis socials per a la realització de l’acció de l’Artefacte.

EINES i METODOLOGIA
Sessions de treball intern de mapatge i d’anàlisi de dades. Anàlisi de la informació generada, sessions de treball i entrevistes per a la redacció del document marc. Plantejament de procés participatiu en l’espai públic per a la creació de l’Artefacte d’Alesplaces.

DESCRIPCIÓ
Tot continuant amb el projecte d’acompanyament iniciat el 2014 (centrat en la realització de tres formacions a l’equip d’Alesplaces), l’any 2015 es planteja un seguiment més en profunditat del projecte, amb la idea de generar dos resultats concrets: d’una banda, un document marc, que reculli tota la informació generada en els últims anys, que estructuri teòricament i metodològicament el projecte i que l’operativitzi i el planifiqui per als anys vinents (creació d’espais de treball definits, calendari, indicadors d’avaluació, pressupost, etc.), i d’una altra banda la realització d’un element cridaner, que vam batejar com Artefacte, realitzat en un procés participatiu en les mateixes places de Sant Miquel i Calderón, i amb els usuaris de les places.
Per a la realització d’aquest document, es va estudiar tota la informació generada pel projecte des de l’any 2012, en forma d’accions, síntesis i resums de les formacions internes realitzades i documents de treball intern, per a intentar trobar una estructura que es permetés analitzar i a més a més explicar de manera senzilla el projecte. Aquesta informació es va complementar amb una sèrie d’entrevistes als tècnics implicats i es va reforçar per l’assistència al desenvolupament d’un curs, la qual cosa, va permetre entendre i estructurar les dinàmiques de funcionament intern.
Per altra banda, dins d’aquesta tasca de síntesis de la informació, es van aprofundir en la sistematització i l’anàlisi de la diagnosi participativa que es duu a terme en el projecte de manera regular, i que genera documents de resum per treballar accions aquest curs, i mapes de diagnosi de places, realitzats a través de les observacions de l’espai públic.
Per últim, la construcció de l’Artefacte va ser en si mateix un procés participatiu amb una metodologia pròpia dins de l’acompanyament. Es va realitzar, juntament amb l’equip de serveis socials i centres cívics, una acció de diagnosi, prototipat i construcció d’un element que donés resposta als interessos dels usuaris de les places.
Aprofitant la diagnosi de l’any 2015, es va partir de tres interessos principals, jocs d’aigua, esports i activitats, i d’acord amb aquests tres eixos, es va realitzar un procés a la plaça mateixa, amb el qual vam validar i concretar aquestes tres línies.
El procés es va estructurar en quatre etapes: aterratge, validació, construcció i prova, i es va realitzar un total de 12 accions participatives al carrer, d’abril a juliol. El resultat del procés han estat tres artefactes contenidors de diferents activitats: en jocs d’aigua, trobem: esponges, circuits d’aigua i un paraigua aspersor; en jocs infantils, trobem: una caseta-teatre, amb titelles i jocs de fusta; i en esports, hem incorporat dues porteries, una xarxa de voleibol, i dues cistelles.
Per donar continuïtat als artefactes es van programar sortides al mes de juliol, dinamitzades per l’equip comunitari de Serveis socials i els plans d’ocupació de l’Ajuntament de Granollers.

ENLLAÇOS
Web Alesplaces!

Facebook Alesplaces!

@Alesplaces


NOTÍCIES RELACIONADES


Aquesta setmana hem inaugurat els artefactes de Alesplaces!

Aquesta setmana hem inaugurat els artefactes d’Alesplaces! realitzats a través d’un intens procés de recollida Read more

RECOLLIDA IDEES PLAÇA CALDERON 2

Creació de l’artefacte Alesplaces!

Dins de l’acompanyament que portem realitzant des de principis de curs amb l’equip de Alesplaces! Read more

MUNTATGE-03

Ens veiem “a les places” amb el carretó participatiu!

La setmana passada vam realitzar amb l’equip “A les places”! de l’Ajuntament de Granollers una Read more

A les places_1

Granollers : projecte “A les places !”

L’ajuntament de Granollers impulsa el projecte de diagnòstic participatiu i creatiu “A les Places”, l’objectiu Read more