Campanya informativa i de recollida de propostes d’un projecte d’urbanització a Poble Sec

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


A peu de carrer. Campanya informativa i de recollida de propostes d’un projecte d’urbanització a Poble Sec


DESCRIPCIÓ

Des del Districte de Sants es presenta un projecte de reforma dels carrers de Radas, de la Concòrdia i de la plaça del Setge, amb criteris de guany de l’espai públic per al vianant.
Com a col·lectiu establert al carrer de la Concòrdia i tenint en compte que el projecte ja està redactat, proposem treballar en clau informativa, oferint la possibilitat que la informació arribi a la major quantitat de gent possible i que puguin opinar sobre la proposta de reforma i, a més a més, tenir una idea de quin grau d’acceptació té el projecte i quins són els temes claus a resoldre.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons Públiques.

OBJECTIU

Informar als veïns, veïnes, entitats i comerciants de la propera reforma dels carrers de Radas, de la Concòrdia i de plaça del Setge i conèixer-ne el grau d’acceptació envers el projecte d’urbanització plantejat.

EINES i METODOLOGIA

Per informar i avaluar el grau d’acceptació del projecte de reforma presentat s’han posat en joc, tres diferents eines i espais:

  • S’ha establert un espai informatiu fixe al nostre local, on s’ha oferit informació personalitzada als veïns i veïnes interessats. S’han fet entrevistes estructurades per recollir la visió i les propostes dels veïns i veïnes una vegada informats.
  • S’han fet visites als baixos (comerços i entitats) dins de l’àmbit d’intervenció. També s’han realitzat entrevistes estructurades al comerços i a les entitats.
  • S’ha realitzat una activitat informativa i de recollida de propostes sobre l’espai públic amb una dinàmica de taules temàtiques.

Aquestes opinions recollides considerem que són de caràcter qualitatiu, però ens serveixen per detectar quin és el grau d’acceptació de cadascuna de les propostes que es plantegen al projecte. Es pot extreure dels comentaris si la valoració és positiva (a favor), negativa (en contra) o si té una valoració propositiva o condicionada a determinats canvis en el projecte. S’ha de dir que aquest resultat no té valor estadístic, ja que no hi ha una mostra ni un format d’enquesta establert, sinó que respon a les respostes espontànies dels entrevistats.

RESULTATS/IMPACTE

Arran d’això, després del procés informatiu, es recullen quatre preocupacions principals:

  • Circulació: la transformació en pas de vianants d’una part de l’àmbit i com afecta a la circulació dels vehicles privats.
  • Aparcament: com afecta la reducció dels aparcaments de vehicles i la manca d’alternatives assequibles.
  • Mobiliari: treballar les conseqüències que té posar mobiliari públic i com afecta la convivència al barri.
  • Comerç: establir mesures per reduir l’impacte d’aquestes reformes sobre el comerç, així com valorar que pugui canviar o que puguin aparèixer activitats que fomentin la gentrificació.

L’organització dels temes de preocupació del veïnat permet la possibilitat d’oferir alternatives o trobar solucions de manera ordenada (pendent de posar quines són les propostes definitives).

ENLLAÇOS

Projecte de reurbanització de Radas, Concòrdia i plaça del Setge


NOTÍCIES RELACIONADES