Pressupostos participatius de Sant Boi de Llobregat

pressupostosSantBoi2018_5
pressupostosSantBoi2018_4
pressupostosSantBoi2018_3
pressupostosSantBoi2018_2
pressupostosSantBoi2018_01


DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està duent a terme un procés de Pressupostos Participatius per a assignar una part del pressupost de 2019 d’acord amb els criteris de priorització de la ciutadania: 500.000 € per a inversions en espai públic i equipaments; i 50.000 € per a projectes socials. La iniciativa de Pressupost Participatiu s’emmarca en l’estratègia “particiPASSIÓ” que es va iniciar l’any 2016, per definir un nou model de participació obert a tothom, més fàcil, més útil i amb impacte.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques, departament de participació ciutadana de l’Ajuntament

OBJECTIU

  • Acompanyament i suport en la recollida de propostes per part de la ciutadania al llarg del mes de juny.
  • Acompanyament en el disseny i la realització d’un taller específic de projectes socials per compartir i redissenyar conjuntament les propostes seleccionades en aquest l’àmbit.

EINES i METODOLOGIA

Punts d’informació itinerants del 4 al 10 de juny.
Els Punts d’Interacció Itinerants són intervencions a l’espai públic amb un dispositiu mòbil que permeten arribar a la gent a peu de carrer per involucrar-la en el procés. Cada sortida d’aquest dispositiu compta amb un equip de dues persones, que faciliten informació relacionada amb el funcionament dels pressupostos participatius i dels seus procediments, i alhora expliquen els criteris i els principis que han de complir les propostes per ser tingudes en compte i ajuden la ciutadania a realitzar-les.

Taller deliberatiu de propostes d’àmbit social el 5 de juliol.
En aquest taller, les propostes es debaten, s’enriqueixen, es complementen i es reelaboren de forma conjunta i estructurada, amb l’objectiu de construir-les col·lectivament. Van estar convocades totes les persones i entitats que van presentar alguna proposta d’àmbit social i es va comptar amb el suport dels equips tècnics de diferents àrees de l’ajuntament implicades en les diferents temàtiques tractades.

 

ENLLAÇOS
Web del procés


NOTÍCIES RELACIONADES