Plantes plantes? Festa del Roser a la Rambla

Enguany, Raons públiques i el Col·lectiu Volta han ideat i realitzat la decoració vegetal de les façanes del Palau Moja, del Palau Marc i de l’Arts Santa Mònica, per la Festa del Roser, que s’ha dut a terme els dies 7, 8, 9 d’octubre de 2016 a la Rambla de Barcelona.

La Festa del Roser, impulsada per l’associació Amics de la Rambla,  és la festa de la Rambla que reivindica tant la seva patrona com la relació que aquest passeig central de la ciutat ha tingut tradicionalment amb les flors.

Aquest any 2016, des de l’Arts Santa Mònica i, concretament, des del seu programa d’educació, ciutadania i cultura anomenat Interfícies, ens han convidat a col·laborar amb el projecte “Plantes Plantes? L’urbà vegetal en col·lectiu” a través del qual i mitjançant un procés de treball amb entitats, escoles i altres agents locals, s’ha dut a terme la transformació de les tres façanes amb motius vegetals.

Aquest procés s’ha basat a fer tallers de construcció col·lectiva d’elements decoratius amb vegetals vius, a partir d’una reflexió sobre la sostenibilitat, la petjada mediambiental i la presència dels ecosistemes vegetals en l’espai urbà d’una manera integradora. En el rerefons de la proposta hi conflueixen diverses intencions. En primer lloc, aprofitar un moment festiu com aquest per donar visibilitat a formes sostenibles i ciutadanes d’implicació amb el món vegetal. En segon lloc, treballar per la interacció entre les pràctiques culturals i artístiques i la cultura ambiental urbana. I en darrer terme, obrir espais de trobada que impulsin o ajudin a reforçar la xarxa d’espais i comunitats diversos amb interessos compartits vers l’ecosistema vegetal en l’espai urbà.

Descripció de la intervenció

La intervenció ideada per Raons públiques i el Col·lectiu Volta per la Festa del Roser 2016, dins del projecte Interfícies, ha intentat resoldre les diferents necessitats del projecte, aglutinar-les i acomodar-les en el disseny final, tot respectant i posant en valor els edificis on s’intervindrà. En primer lloc, s’ha comptat amb el caràcter patrimonial dels edificis, i s’ha proposat una intervenció lleugera que no suposi cap modificació ni alteració de les façanes dels Palaus Moja i Marc, ni tampoc del centre d’Arts Santa Mònica.

D’altra banda, per tal de donar resposta a les necessitats del projecte Interfícies (fer un disseny que el poguessin construir les persones i les entitats implicades en el procés de creació de la instal·lació i també que tingués continuïtat en el temps després del muntatge) ens ha fet pensar en una instal·lació que funcionés amb mòduls – kits, que es puguin combinar en la façana. Un cop acabada la intervenció, aquests mòduls podran ser recollits per les persones que ens han ajudat a crear-los o  es distribuiran entre les entitats, els grups i els col·lectius participants que ho hagin sol·licitat perquè puguin començar el seu propi projecte de jardí/hort urbà o donar continuïtat i reforçar iniciatives ja existents.  L’altre element que articula els mòduls és una xarxa de fils que, amb aspecte arbori, s’enfila per les façanes i estructura i relaciona els mòduls amb la façana dels edificis.