Pensem en Paral·lel

Pensem en Paral·lel

Al mes de juliol va concloure la primera fase del procés participatiu per a la planificació integral de l’avinguda. Durant els mesos de juny i juliol vam compartir els seus resultats amb les entitats i el veïnat dels tres barris implicats: a la Mostra d’Entitats del Poble-sec, a Firantoni (la mostra de comerç i serveis de Sant Antoni) i a les Festes Majors del Raval.

Podeu veure el resum de l’informe de conclusions enaquest enllaç : Informe resum fase 1.

En aquest treball per a construir ponts entre els barris s’han definit un seguit de reptes que ens parlen d’un model de barri (un model de ciutat) que, en recollir el mític esperit artístic paral·lelià, aspira a potenciar la capacitat vertebradora d’aquesta avinguda, tant a nivell social com a nivell territorial. Això suposarà establir i enfortir espais de gestió i relació entre les entitats dels barris i l’Administració que permetin una millora de la participació; promoure els espais de creació artística i la cultura emergent; impulsar el desenvolupament econòmic tot protegint el comerç de proximitat i equilibrar-lo amb les activitats turístiques; i potenciar els equipaments públics com a agents dinamitzadors dels barris.

Amb aquest punt de partida, els propers mesos hauran de servir per a traduir aquests principis i idees en projectes i accions concretes de millora de l’avinguda del Paral·lel: definir els criteris amb els quals es redactarà el Pla especial d’establiments de pública concurrència (Pla d’usos), treballar l’ordenació singular de terrasses o proposar una urbanització complementària als espais públics de l’avinguda.

La primera cosa a fer, entre els mesos d’octubre i desembre, és decidir de manera col·lectiva què fer amb el projecte de remodelació dels extrems de l’avinguda, que completa la remodelació ja realitzada en el tram central. L’Espai de Treball Compartit analitzarà si aquest projecte pot servir com a punt de partida per a una reflexió conjunta o si, pel contrari, és més apropiat redactar un altre projecte de bell nou.