Oficina tècnica

Projectes, estudis i certificats tècnics per al disseny i l’adequació d’espais, tramitació de llicències o materialització de transformacions espacials.

Donem servei a aquells projectes que requereixin documentació i responsabilitat tècnica amb la finalitat de tramitar llicències d’obres i poder materialitzar les transformacions físiques de l’espai. Realitzem projectes bàsics i executius amb direcció d’obra facultativa; disseny i adequació d’espais, amb informes i estudis complementaris.
Treballem en diferents àmbits: espais de treball/oficines, habitatges i condicionament de locals.

Categories de projectes
  • Certificació energètica
  • Cèdul·la d’habitabilitat
  • Aixecaments planimètrics
  • Estudi de viabilitat
  • Projectes de arquitectura: locals comercials, habitatges, oficines, tc.
  • Projectes d’interiosisme
  • Informes, certificats i peritatges, legalitzacions en locals, habitatges i edificis.