Els cromos arriben a l’Escola

Seguint amb l’activitat dels cromos de Fort Pienc, en la qual els nens del barri han de descobrir els espais públics que tenen a l’abast alhora que col·leccionen els cromos del barri, hem dut a terme l’activitat al CEIP Fort Pienc. Allà els alumnes de tres classes de cinquè curs hauran d’esforçar-se per aconseguir, en equip, tots els cromos i col·locar-los en el plànol del barri que vam donar-los aquesta setmana.

Com sabeu, podeu recollir aquest cromos cada dijous a la plaça de Fort Pienc, on estarem esperant als jugadors amb el Carretó.

Siguiendo con la actividad de los cromos de Fort Pienc, en la que los niños del barrio tienen que descubrir los espacios públicos que tienen a su alcance coleccionando los cromos del barrio, hemos llevado la actividad al CEIP Fort Pienc. Allí los alumnos de tres clases de quinto curso, deberán esforzarse en conseguir, en equipo, todos los cromos y colocarlos en el plano del barrio que fuimos a entregarles esta mañana.

Como saben, pueden recoger estos cromos todos los jueves en la plaza de Fort Pienc, donde estaremos esperando a los jugadores con el Carrito.

[slideshow]