La sostenibilitat en el projecte

proceso-sustentable1

L’estudi que estem duent a terme al barri de Fort Pienc forma part del procés sostenible global que comencem ara a desenvolupar. L’estudi de camp i els diferents tallers que s’organitzaran, formen part de la sostenibilitat social.

El treball pretén fomentar la participació del conjunt dels actors socials que es veuen afectats pel procés de transformació del barri (veïns, polítics, associacions, tècnics…) i se’n fomenta la interacció per a crear una cohesió social més sòlida. Paral·lelament, l’equip de treball integrarà les bones pràctiques ambientals i necessàries, que es revisaran periòdicament.

El estudio que estamos realizando en el barrio de Fort Pienc forma  parte del proceso sostenible global que estamos empezando a desarrollar. El estudio de campo, y los diferentes talleres que se van a organizar, forman parte de la sostenibilidad social.

El trabajo pretende fomentar  la participación del conjunto de los actores a los que afecta el proceso de transformación del barrio (vecinos, políticos, asociaciones, técnicos…) y se fomenta su interacción para crear una mayor cohesión social. Paralelamente el equipo de trabajo integrará las buenas prácticas ambientales y necesarias  que se revisarán periódicamente.