JORNADA “EL LLEGAT DEL PATRIMONI INDUSTRIAL: EL CAS DE BARCELONA”

Imprimir

29 de novembre, al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Fa temps que un dels nostres socis participa en el projecte d’investigació universitària “El llegat del patrimoni industrial”, de la Universitat de Lleida, en què s’analitza el paper de la ciutadania i dels moviments socials en la recuperació i conservació d’aquest patrimoni.

El proper dia 29 de novembre, en col·laboració amb el MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), es durà a terme una jornada per afavorir la trobada entre diversos actors que conviuen amb aquest patrimoni. Volem aplegar-hi el món acadèmic, els tècnics i professionals i la ciutadania activa en la matèria.

Les ponències giraran entorn de l’exposició de casos actius de tractament d’aquest llegat, com l’aprofitament del valor d’ús dels espais fabrils, l’emmagatzematge i l’ús de fonts documentals vinculades a la industrialització o el retrobament de la identitat vinculada als barris industrials en mans dels moviments veïnals, cas que exposarà el nostre company Javier Fraga.

Lloc
MUHBA Sala de Martí l’Humà
Entrada gratuïta, es recomana reserva prèvia
Informació i reserves: reservesmuhba@bcn.cat
Tel. 93 256 21 22 
barcelona.cat/museuhistoria