Impulsant les Taules de Participació Social com a espais estables en l’àmbit penitenciari

fotoTPS1

El Departament de Justícia va crear l’any 2009 la Taula de Participació Social (TPS) que agrupa les entitats col·laboradores i de voluntariat en l’àmbit penitenciari i a l’administració competent. Així mateix, es van crear unes TPS a cada centre penitenciari, anomenades perifèriques, per ser l’òrgan de participació i consulta de cada centre on hi ha l’equip directiu i tècnic, juntament amb els i les representants de les entitats que duen a terme actuacions en el centre penitenciari. Durant aquests anys, el funcionament d’aquestes taules en els diferents centres ha estat desigual.

Durant l’any 2015 es va dur a terme una diagnosi participativa de la situació de les TPS perifèriques i l’any 2016 es van presentar les conclusions i es va organitzar una jornada de treball per orientar el futur de les TPS. Arran d’aquests esdeveniments es va proposar des de la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica donar suport al Departament de Justícia per avançar en aquest projecte.

En el marc d’aquest suport, des de Raons Públiques estem desenvolupant l’assessorament en la dinamització de les Taules de Participació Social per impulsar aquest espai de participació permanent en els centres penitenciaris. Aquest projecte suposa generar una experiència pilot amb tres centres per tal d’establir els criteris i les estratègies de millora que permetin després replicar-los al conjunt dels centres penitenciaris de Catalunya.

El punt de partida de l’assessorament ha estat la concreció d’una visió compartida de l’espai de participació (model) i desenvolupament del Pla de Millora per a cada centre. Els objectius específics són:

  • Suport en el disseny del Pla de millora de les TPS perifèriques a la Subdirecció general de Rehabilitació i Sanitat.
  • Assessorament i suport als i a les professionals referents de cada centre per a les TPS, incloent-hi suport en l’organització del seu funcionament, la dinamització de la relació amb les entitats col·laboradores i voluntàries, i dinamització de la relació amb el món local i la xarxa d’entitats.
  • Redacció d’un manual amb pautes per a poder replicar l’experiència en la resta de centres.