Imaginem la plaça de Joan Salvat-Papasseit

Imaginem la plaça de Joan Salvat-Papasseit és un procés de participació promogut per l’Ajuntament del Prat de Llobregat i desenvolupat entre el març i el maig de 2017. L’objectiu d’aquest procés ha estat arribar als veïns i les veïnes de l’entorn i als col·lectius vinculats a la plaça, per informar-los del projecte, recollir-ne les aportacions i obrir espais de diàleg entre ells/es. Amb aquests resultats, l’equip redactor valorarà la viabilitat de les propostes per donar resposta a un disseny que satisfaci de la millor manera les necessitats plantejades.

En aquests dos mesos, se han desenvolupat 4 fases, la primera per preparar juntament amb els tècnics, el contingut i les estratègies de participació i de comunicació. La segona fase va consistir en la sortida del carretó i les visites als col·lectius identificats, com a resultat d’aquesta fase van a participar 217 persones que van proposar 773 propostes per a la remodelació de la plaça. En la tercera fase, es van debatre les propostes i en l’última se’n va fer una devolució a la mateixa plaça amb la participació de les famílies, principalment amb els nens i nenes que van dissenyar la plaça dels seus somnis.

Com a primeres conclusions, els veïns i les veïnes van coincidir a fer un espai que faciliti la trobada i l’intercanvi del veïnat i dels col·lectius per potenciar l’esbarjo i el desenvolupament lúdic i creatiu de les famílies, dels infants i de la gent gran. Que sigui un model d’espai públic inclusiu i accessible per a tothom.

Per a això, es van sintetitzar estratègies de disseny perquè els tècnics puguin aplicar-les en el futur projecte. Les més destacades són la pacificació dels voltants de la plaça, l’habilitació de zones d’esbarjo, el confort, la implementació de zones d’esport i de salut, i principalment, la proposta de redefinir i d’ampliar la zona de jocs de nens/es, des de una perspectiva de jocs inclusius, que eviti la segregació i que tingui condicions per a totes les diversitats funcionals dels futurs usuaris. Per últim, segons aquest procés, una estratègia que es podria projectar en un futur és invertir en la dinamització comunitària de la plaça, per fomentar-hi els vincles entre els col·lectius del voltant i oferir activitats diverses per a les famílies, principalment als nens i nenes.

En un futur, s’espera que els tècnics, mitjançant el projecte de remodelació, puguin continuar amb aquest contacte iniciat amb els usuaris veïns/es i els col·lectius de la plaça. Per això es faran devolucions que fomentin la transparència sobre les decisions finals d’aquesta remodelació.

Esperem que la plaça sigui el reflex de les idees aportades per tots els veïns i veïnes usuàries d’aquesta plaça, en favor d’un espai habitable per tothom.