I tu, com t’ho imagines? Idees per al futur de la Riera d’Arenys de Mar.

Dissabte dia 17 hem posat en comú amb la ciutadania d’Arenys de Mar les idees sobre el futur del nou tram cobert de la Riera. El procés participatiu “I tu, com t’ho imagines?” ha recollit, durant els mesos de juny i de juliol, 388 propostes en les quals s’aporten 474 idees sobre com ha de ser aquest nou espai ciutadà, extretes dels debats ciutadans, de les sessions amb les escoles i de les butlletes de participació individual.

Totes les propostes s’han agrupat en cinc eixos temàtics, per tal de sistematitzar-les i així estructurar les bases del concurs d’urbanització que seleccionarà el projecte definitiu. Aquí us fem cinc cèntims de les idees força de cada àmbit:

Un espai per a diferents col·lectius.

La idea principal dels tallers de deliberació, que va sortir a  la majoria de les propostes, és que ha de ser un espai atractiu per persones de totes les edats on es potenciï la diversitat d’usuaris i que sigui un espai compartit per tota la ciutadania (67).  Entre els col·lectius específics, se’n va prioritzar l’ús per part de nens i nenes (33 propostes), de gent gran (13) i de joves (5).

Un espai amb usos diversos

La demanda principal pel que fa als usos permanents d’aquest nou espai és que es destini a espais per a nens (67): jocs infantils, espais per jugar i parcs que siguin accessibles per a qualsevol infant. D’altra banda, per potenciar la intergeneracionalitat es proposen espais d’estada i de tranquil·litat, com ara bancs i taules de pic-nic (35) i espais de passeig (24) i d’ombra (31), bé sigui amb arbres o amb pèrgoles, ateses les característiques tècniques de l’espai. Entre el jovent, s’hi van identificar necessitats d’usos puntuals: equipaments esportius (25), tirolines (9) o rocòdroms (7); i d’usos lineals: espais de patinatge / skate (23) i espais per anar en bicicleta (12). Es van recollir altres idees complementàries, com ara l’habilitació d’espais per a gossos (6) o màquines d’exercici per a gent gran (5).

Un espai atractiu per fer-hi activitats

La concentració d’activitats a la part baixa de la Riera es va identificar des de l’inici com un dels problemes que es podien resoldre amb aquesta intervenció. Fer un espai lliure i polivalent per acollir-hi activitats i esdeveniments puntuals (25) seria una manera adequada “d’estirar” aquesta activitat cap a la part alta de la Riera. L’organització de festes (34), de fires (22) i de concerts (18) va rebre més suport que la possibilitat de fer créixer el mercat setmanal en aquesta àrea (7).

Un espai accessible i amb capacitat connectora

La integració de tots els usuaris implica garantir una accessibilitat universal, especialment pel que fa a la gent gran (s’ha de tenir en compte els residents de l’Asil Torrent) i els infants (atesa la proximitat dels camins escolars que garanteixen accés als equipaments educatius propers), amb actuacions pel que fa al paviment i a les baranes (8). Això pot implicar la pacificació del trànsit, tot repensant el carril i l’aparcament de la banda de ponent (9), actuacions per a la millora de la seguretat (9) i la potenciació de les connexions transversals (2). També va haver-hi, però, propostes de deixar l’espai tal com està (16)  i de destinar-lo a àrea d’aparcament (12).

Un espai amb qualitat paisatgística

La prioritat en aquest sentit és garantir àrees d’espai verd, amb un tractament superficial que inclogui espais de gespa, plantes arbustives, flors i jardineres (37 propostes), la presència d’arbres (34) i superfícies d’aigua (8). Les dificultats tècniques per acollir aquestes grans superfícies arbrades d’ombra se superava amb la seva substitució per pèrgoles o altres mitjans alternatius (10). Es va reivindicar d’igual manera la ubicació de mobiliari d’estada com bancs, cadires, taules (31) tot i que es va valorar positivament el mobiliari provisional existent, per la seva bona orientació. Per últim, moltes propostes consideren necessària l’existència de lavabos públics (8) i de fonts (27).

El procés que s’obre ara, que és la redacció de les bases del concurs de projectes urbanístics, permetrà convertir aquestes idees compartides en un seguit de criteris d’intervenció que orientaran el treball dels equips que s’hi presentin.

Penells mostrats en la sessió de retorn a la ciutadania del passat 17/09/2016