Hem finalitzat la primera FASE del projecte de l´escola Dovella!

dovella

Al desembre, coincidint amb dates claus del calendari escolar, ha finalitzat la primera fase del projecte de transformació del pati de la escola Dovella. L´AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de l´escola ens ha encarregat aquest projecte en col·laboració amb CoeducAcció.  El projecte va començar al setembre,  amb una festa al pati i l’exposició “Observa, participa, construeix”.  L’escola, ubicada al barri de Sant Marti, i tota la comunitat educativa, s´han bolcat en aquest projecte i han participat de manera activa i amb molt interès.

L´objectiu de la primera fase és la de obtenir un diagnòstic participatiu amb perspectiva de gènere. Observar i analitzar el comportament i el joc a l´espai del pati, entenent el pati con un element de vital importància dins l´escola. Al llarg de la setmana, els nens i nenes passen tan de temps al pati com a una classe d´anglès o de matemàtiques.

A la primera fase, s´han realitzat tasques d’observació i sessions de treball amb professors, monitors i famílies per analitzar conjuntament les dades extretes de l’observació i treballar els eixos de la intervenció.

Al febrer iniciarem la segona fase del projecte, en la que començarem els tallers de disseny per a la transformació del pati en base a les claus i objectius definits durant el diagnòstic.

La reforma del pati de l´escola Dovella, és un projecte ple de possibilitats, on entre tots podem millorar un pati petit i sense recursos per al joc, envaït per un camp de futbol difícil de travessar, en un espai versàtil, lliure d´estereotips de gènere  i que garanteixi la varietat de jocs i possibilitats