Formació: Ecosistema municipal. Intervenció en el territori.

Durant el passat mes d’abril, hem tingut l’oportunitat de col·laborar amb Barcelona Activa en el desenvolupament de la formació: Ecosistema municipal. Intervenció en el territori, dins del programa Treball als barris, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i Barcelona Activa. Dins d’aquesta petita formació de deu hores, hem intentat transmetre, d’una banda i a través una sessió més teòrica, quina és l’estructura municipal de l’Ajuntament de Barcelona, i d’una altra, explicar el model d’intervenció en el territori basat en l’enfocament sociocomunitari.

La primera part, el que seria l’explicació de l’Ecosistema municipal, la vam dividir en tres eixos: l’explicació de l’estructura territorial, és a dir, com està organitzat l’Ajuntament en Districtes i en barris, i d’on ve aquesta divisió actual; la part organitzativa, és a dir, com es divideix l’estructura política i l’executiva, i quina és la jerarquia entre serveis i departaments a l’Ajuntament; i la part participativa, l’estructura dels òrgans i dels espais de participació existents.

Aquesta part teòrica, amb la qual volíem explicar el marc de l’ecosistema municipal, es va complementar amb una explicació de l’enfocament sociocomunitari d’intervenció en el territori. Aquest enfocament es va donar amb una petita introducció més teòrica, basada sobretot en el document marc per al nou enfocament de l’Acció comunitària introduït pel Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament. A més, dues experiències que considerem d’èxit van ser convidades, com els Plans Comunitaris de Roquetes i Verdum, que ens van explicar la seva metodologia de treball. Per últim, vam dedicar l’última part del curs a realitzar un petit prototipat d’un projecte d’intervenció en el territori amb enfocament sociocomunitari, amb el qual l’alumnat havia de posar en pràctica tant la seva experiència prèvia com els continguts exposats en el curs.