Exposició itinerant

Amb tota la informació que hem obtingut aquests mesos de treball al barri, hem elaborat una petita exposició itinerant que estem traient els dies que sortim al carrer amb el Carretó. L’exposició consisteix en un petit resum de la informació que els veïns ens han aportat a través de les fitxes i dels plànols del barri que ells mateixos emplenaven. D’altra banda, també mostrem d’altres activitats que hem fet amb la gent gran, els nens i d’altres col·lectius del barri.

Aquí us deixem l’expo virtual!

Con toda la información que hemos obtenido estos meses de trabajo en el barrio, hemos elaborado una pequeña exposición itinerante que estamos sacando los días que salimos con el Carrito por la calle. La exposición consiste en un pequeño resumen de la información que los vecinos nos han aportado a través de las fichas y de los planos del barrio que ellos mismos rellenaban. Por otra parte también mostramos otras actividades que hemos hecho con la gente mayor, los niños y otros colectivos del barrio.

¡Aquí os dejamos la expo virtual!