Etapa d’avaluació

Etapa d’avaluació

Des que va començar 2011 amb nosaltres al barri de Fort Pienc, hem recollit una gran quantitat d’informació de diverses maneres: amb entrevistes a entitats, amb el contacte directe amb els veïns, a través de les activitats que hem anat desenvolupant, a assistint a reunions; d’altra banda recollim informació urbanística, demogràfica i comercial a partir de les observacions dels espais públics i de les derives que internament hem realitzat amb el grup.

És per aquest motiu que ara ens trobem en una fase d’anàlisi i avaluació de la tasca duta a terme fins ara, amb l’objectiu de millorar i augmentar el rendiment del nostre treball. Així, per ara disminuirem el volum de treball in situ i esprem reprendre’l de valent en tornar de l’estiu.

Salut.

Desde inicios de 2011, en nuestra presencia en el barrio de Fort Pienc, hemos recopilado una gran cantidad de información de diversas maneras: con entrevistas a entidades, con el contacto directo con los vecinos, a través de las actividades que hemos ido desarrollando, asistiendo a reuniones; por otra parte recopilamos información urbanística, demográfica, comercial, de las observaciones de  espacios públicos y de las derivas que internamente hemos realizado en el grupo.

Es por ello que ahora nos encontramos en una fase de análisis y evaluación de la labor llevada a cabo hasta ahora, con el fin de mejorar y aumentar el rendimiento de nuestro trabajo. Así pues, por ahora disminuiremos el volumen de trabajo in situ, y esperamos retomarlo con fuerzas al volver de verano.

Un saludo