ENERGIES COMUNITÀRIES!

El passat 12 de novembre, vam acudir a ENERGIES COMUNITÀRIES, unes jornades de tres dies organitzades per l’Ajuntament de Barcelona on es reuneixen els diferents agents implicats en l’Acció Comunitària.

Vam organitzar-hi un taller per compartir experiències, visibilitzar punts en comú i parlar i reflexionar sobre el nostre treball. L’acció comunitària és un procés lent, que ofereix resultats a llarg termini i també és un procés pedagògic en què aprenem a participar com a ciutadans, que alhora es renova per ajustar-se a les noves realitat socials i a les noves dimensions tècniques.

Volem donar les gràcies a l’organització per haver-nos-hi convidat i als participants del taller per interessar-s’hi i per compartir amb nosaltres opinions i coneixement.