El procés de Quina Gràcia arriba al seu final

Durant aquests últims mesos hem estat desenvolupant un procés participatiu força interessant. Aquest procés, organitzat conjuntament per la Plataforma Gràcia on vas?, El Districte de Gràcia i l’Ajuntament de Barcelona, gira al voltant de la revisió conjunta amb el veïnat, les associacions del barri i entitats i els partits polítics del “Pla Especial d’Establiments de concurrència pública” o el què anomanem de manera més comuna, el Pla d’usos.

En els últims mesos hem desenvolupat tallers, activitats al carrer, recorreguts, sessions de formació i de informació sobre temes normatius, etc… amb la voluntat d’ampliar l’espectre dels participants i donar a conéixer l’eina que està actualment a debat. En el mes de febrer i març tancarem el procés amb un treball amb l’equip redactor del Pla d’usos per a incorporar les propostes de consens que han sortit del procés participatiu.

Si voleu més informació i si sou veïns o veïnes de Gràcia interessats i interessades en participar, podeu consultar la pàgina web on trobareu tota la informació de Quina Gràcia!?