EL FANZÍN COM A EINA COMUNITÀRIA PER DEBATRE SOBRE LA CIUTAT

En els últims mesos i dins del projecte “Espais de Conversa” d’Arenys de Mar, l’objectiu del qual era generar el debat i la reflexió entorn de la vivència d’apropiació o exclusió sobre els espais públics, hem explorat les potencialitats del fanzín.

El fanzín, nom que prové del concepte fun magazine, és una revista feta per aficionats per a lectors aficionats d’una temàtica concreta. És una revista no professional realitzada tradicionalment per petits grups o col·lectius vinculats a moviments alternatius o de contracultura, per exemple, el moviment punk.

Al mes de maig, vam realitzar un fanzín col·lectiu amb un grup d’alumnes de català de l’Escola Joan Maragall, amb l’objectiu de posar Arenys de Mar en el centre de les seves converses, i mirar la vila des d’una altra perspectiva. Els tallers van ser un èxit, no solament perquè els implicats estaven entusiasmats amb la proposta i en van gaudir, parlant i compartint les seves experiències de vida a Arenys, sinó perquè el resultat final és un element visualment atractiu que l’explica.

Per les seves característiques, el seu origen i la seva elaboració manual, no professional, el fanzín és una eina d’expressió idònia per al treball amb grups o amb col·lectius, especialment de joves. Que el tema proposat pel fanzín sigui la ciutat, el barri o la convivència ens permet aprofundir, reflexionar i sensibilitzar sobre diferents aspectes de la nostra vida en qualitat d’habitants.

El procés d’elaboració del fanzín convida a explorar, a debatre el tema proposat i, en últim lloc, a consensuar el contingut per publicar-lo d’una manera creativa i, finalment, distribuir-lo en un entorn més proper.

En el marc de processos comunitaris, el fanzín permet:

  • Crear un llenguatge accessible per parlar d’un determinat territori.
  • Generar subjectivitat i sentiment de pertinença.
  • Imaginar i produir relats de la ciutat.